شیوه تعیین دستمزد کارگزار


یک ترفند جالب و کاربردی برای تنظیم لیست ماهانه

اگر برای اولین بار لیست ماهانه را ایجاد می نمایید لازم است پس از مشخص نمودن سال و ماه (و شماره لیست که همواره ۰۱ است):
۱- تعداد نفرات
۲- جمع روزهای کارکرد
۳- جمع دستمزد روزانه
۴- جمع دستمزد ماهانه
۵- جمع مزایای ماهانه مشمول
را درج نموده و پس از ثبت آن، ریز کارکرد بیمه شدگان را مشخص نمایید.

اگر تعداد بیمه شدگان یک نفر باشد کار راحت است و بعنوان مثال: تعداد نفرات=۱ جمع روزهای کارکرد=۳۰ و … تمامی ۵ مورد فوق مربوط به یک نفر بیمه شده درج می گردد حال اگر تعداد بیمه شدگان بیش از یک نفر باشد آنگاه می بایست برای ۵ مورد فوق، جمع آن را بدست آورید و در ستون مربوطه قرار دهید. بعنوان مثال: اگر ۴ نفر بیمه شده داشته باشیم برای مورد ۳ می بایست جمع دستمزد روزانه چهار نفر را حساب کرده و درج نمایید. به منظور صرفه جویی در وقت و پیشگیری از اشتباه، نرم افزار تامین اجتماعی جمع هر یک را محاسبه کرده و به ما نمایش می دهد به شرط آنکه ریزکارکرد بیمه شدگان به درستی درج شده باشد. لذا می توانید در ابتدا که لیست ماهانه را تنظیم می نمایید تمامی ۵ مورد فوق الذکر را عدد ۱ (یا عدد دلخواه) درج نموده و آن را ثبت نمایید. سپس ریزکارکرد را وارد نمایید و بعد مجددا به صفحه لیست ماهانه برگردید. (لیست ماهانه را ویرایش نموده و تنظیم نمایید.)

و اما … ترفند:
وقتی ریز کارکرد بیمه شدگان بدرستی درج شده باشد و آنگاه لیست ماهانه را ویرایش نمایید با قرارگرفتن در هر یک از ستونهای ذکر شده فوق (تعداد نفرات، جمع روزهای کارکرد و جمع دستمزد روزانه و …) خواهید دید که جمع آن با رنگ مشکی نمایش داده می شود و شما می توانید همان عدد نمایش داده شده را در ستونی که در آن قرار دارید درج نمایید. محل نمایش جمع هر ستون در پایین فرم لیست ماهانه در سمت چپ (در زیر نوشته ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) می باشد. مطابق شکل زیر:

tarfand

نحوه تنظیم لیست هنگام استراحت پزشکی (ایام بیماری، مرخصی زایمان، حوادث و …)

یکی از خدمات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایامی است که بیمه شده تحت معالجه یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرد.
به بیان دیگر غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری وعدم توانائی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یاحقوق به حکم قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می گردد که رعایت نکات زیر ضروری می باشد:
۱- عموم گواهی های استراحت ایام بیماری در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرند که در آن نوع بیماری به وضوح مشخص شده باشد.
۲- بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تایید مراجع پزشکی سازمان رسیده نیاز به استراحت داشته باشد و تحت نظر و تحت درمان بودن به منزله استراحت نخواهد بود.
۳- بیمه شده در ایام بیماری مزد یا حقوق از کارفرما دریافت ننموده باشد (و کارکرد در زمان استراحت ارسال نشده باشد)
۴- بیمه شده از کارافتاده کلی نباشد (در مورد همان بیماری)
و چند نکته دیگر:
– بیمه شدگان با ارائه گواهی پزشک معالج در مهلت قانونی به شعب مربوطه (یک هفته پس از تجویز استراحت) و معرفی به پزشکان معتمد، شوراها و کمیسیونهای پزشکی در مسیر فرایند رسیدگی به استراحتهای پزشکی قرار خواهند گرفت.
– در صورت تجویز استراحت مطلق برای بیمه شده و عدم امکان مراجعه وی به پزشک معتمد یا شورای پزشکی ارائه گواهی های مربوطه توسط بستگان بیمار جهت بررسی بلامانع می باشد.
نحوه تایید :
گواهی‌های استراحت پزشکی که در هر نوبت ۷ روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نشود) براساس گواهی پزشک معالج قابل‌ قبول است.
همچنین اگر مدت گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از ۷ روز و حداکثر تا ۶۰ روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد و استراحت‌های بیش از ۶۰ روز در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد. که البته بنا به صلاحدید مسئول امور بیمه شدگان ممکن است استراحت کمتر از ۷ روز به پزشک معتمد نیز ارسال گردد.
نحوه محاسبه:
برای بیمه شدگانی که دارای همسر یا فرزند و یا والدین تحت تکفل هستند غرامت دستمزد ایام بیماری معادل سه چهارم و در سایر موارد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه میباشد و برای مدت زمان بستری به میزان یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه در نظر گرفته خواهد شد.
برای بیمه شدگانی که در اثر حادثه ناشی از کار نیاز به استراحت پزشکی دارند از اولین روز حادثه قابل پرداخت می باشد حتی اگر سابقه اندک باشد.

تنظیم لیست ماهانه:

پس از ارائه گواهی استراحت پزشکی و تایید آن توسط شعبه مربوطه برای تنظیم لیست بیمه می بایست فقط روزهای کارکرد را در ریز کارکرد شخص بیمه شده منظور نمائید. بعنوان مثال اگر بیمه شده ای در مهرماه ۱۰ روز استراحت پزشکی داشته باشد برای وی ۲۰ روز کارکرد منظور نمائید همچنین از طرف سازمان تامین اجتماعی ۱۰ روز سابقه برای وی منظور شده و مبلغی بعنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

در مثالهای زیر سعی شده است صورتهای مختلف استراحت پزشکی و نحوه تنظیم ریز کارکرد و لیست ماهانه شرح داده شود:

۱- اگر بیمه شده ای از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ تا ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ بمدت ۱۴ روز استراحت پزشکی داشته باشد، در لیست آبان ماه (برج ۸) برای وی ۱۶ روز کارکرد منظور نموده و لیست ماهانه را بر اساس آن تنظیم نمائید.

۲- اگر بیمه شده ای از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بمدت ۳۶ روز استراحت پزشکی داشته باشد، در لیست آبان ماه برای وی ۲۴ روز کارکرد و در لیست آذرماه برای وی کارکرد در نظر گرفته نخواهد شد و ریز کارکرد و دستمزد روزانه را صفر وارد نمائید.

*توجه: هرگاه بیمه شده ای یکماه بطور کامل استراحت پزشکی داشته باشد، نام وی در لیست درج می گردد ولی روزهای کارکرد در لیست آن ماه صفر منظور می گردد.

*در مورد مرخصی زایمان (با توجه به اینکه مدت آن ۶ ماه می باشد) نیز به همین صورت عمل می شود: هرگاه بیمه شده زن دارای مرخصی زایمان باشد (بعنوان مثال: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تا ۱۳۹۴/۰۷/۲۴) آنگاه برای فروردین ماه فقط روزهای کارکرد (۲۴ روز) درج می گردد و در ماههای بعد (برج ۲و۳و۴و۵و۶) نام وی در لیست درج شده ولی کارکرد صفر منظور می شود تا زمانیکه بیمه شده شروع به کار نماید که در اینصورت مجددا روزهای کارکرد (۶ روز در مهرماه) در لیست منظور خواهد شد.
*تذکر: به منظور برخورداری از مزایای سازمان تامین اجتماعی هیچگاه برای بیمه شده ای که دارای استراحت پزشکی می باشد ترک کار نزنید.

خطاهای متداول لیست اینترنتی و نحوه رفع آن

در هنگام ارسال لیست بیمه بصورت اینترنتی (جهت دریافت فیش حق بیمه) شاید پیش آمده باشد که در ستون وضعیت درخواست بجای تایید نهایی با گزینه عدم تایید نهایی مواجه شوید. برای دانستن علت آن می بایست در آخرین ستون بر روی علامت ذره بین کلیک نموده و در صفحه نمایش داده شده بر روی نمایش خطاها کلیک نمایید. کد خطا و شرح خطا برای شما نمایش داده خواهد شد که پس از رفع خطا، می توانید لیست بیمه را مجددا بارگذاری نموده و فیش خود را دریافت نمائید. خطاهای متداول لیست اینترنتی و نحوه رفع آن بشرح زیر است:

کد خطا: ۱۸۳
شرح خطا: کارگاه فعال نمی باشد. دریافت دیسکت برای کارگاه امکانپذیر نیست.
نحوه رفع خطا: غیرفعال بودن کارگاه می تواند توسط واحد بازرسی و یا واحد درآمد بعلت بدهی کارگاه و یا نقص مدارک و … صورت گرفته باشد. شما می توانید با مراجعه به واحد درآمد شعبه مربوطه و پیگیری موضوع، نسبت به فعال نمودن کارگاه اقدام نمایید.

کد خطا: ۱۲۱
شرح خطا: برگه های ماه قبل پرداخت نشده است ،لذا امکان دریافت لیست از طریق اینترنت وجود ندارد.
نحوه رفع خطا: فیش ماه قبل را پرداخت کنید (برای پرداخت می توانید از آموزشهای موجود در سایت کمک بگیرید) و پس از ۴۸ ساعت مجددا لیست خود را ارسال نموده و فیش ماه مورد نظر را دریافت نمائید.
نکته: چنانچه فرصتی ندارید (بعنوان مثال آخرین روز ماه باشد) فیش پرداخت نشده را توسط عابربانک رفاه پرداخت کنید سپس به واحد حسابداری شعبه مربوطه مراجعه نموده و درخواست نمائید تا وصولی برگ پرداخت را در سیستم ثبت نمایند آنگاه می توانید لیست را ارسال نموده و فیش ماه مورد نظر را دریافت نمائید. توصیه می شود پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول نفرمائید.
لطفا توجه داشته باشید: اگر کارگاه مشمول کمک دولت باشد این خطا می تواند مربوط به برگ پرداخت ۲ ماه قبل باشد (اگر تردید دارید که فیش کدام ماه پرداخت نشده است می توانید از واحد درآمد سوال بفرمائید).

کد خطا: ۱۶۶
شرح خطا: تعداد روزهای کارکرد در ماه جاری نباید از تاریخ لیست بیشتر باشد.
توجه: در هرماه نمی توان لیست همان ماه را ارسال نمود. طبق قانون سازمان تامین اجتماعی در هر ماه لیست ماه قبل ارسال می گردد. (به استثنای کارگاههای مشمول کمک دولت که می توانند از فرصت دوماهه ارسال لیست استفاده نمایند) بعنوان مثال: برای ارسال لیست بیمه فروردین ماه از یکم لغایت سی و یکم اردیبهشت ماه می توان اقدام نمود.
نکته: چنانچه کارکرد صفر باشد و یا کارکرد کمتر از تاریخ روز باشد می توان لیست را در همان ماه ارسال کرد.
بعنوان مثال: بیمه شده یا بیمه شدگان یک کارگاه از یکم فروردین ماه ترک کار می کنند… این لیست را می توان در فروردین ماه ارسال نمود.

کد خطا: ۰۱۲
شرح خطا: تعداد روز کارکرد با تاریخ شروع کار و ترک کار مطابقت ندارد.
هرگاه تاریخ ترک کار و یا شروع به کار با روزهای کارکرد مطابقت نداشته باشد و یا روزهای کارکرد از تعداد روزهای ماه بیشتر باشد این خطا نمایش داده خواهد شد. لطفا به نکات زیر توجه فرمائید:
لیست مهرماه می بایست ۳۰ روزه ارسال شود و اگر بصورت ۳۱ روزه ارسال شود خطای شیوه تعیین دستمزد کارگزار فوق رخ خواهد داد زیرا روزهای کارکرد با تعداد روزهای ماه مطابقت ندارد.
بصورت فرضی اگر لیست فروردین ماه را ارسال می کنید تاریخ ترک کار و یا آغاز به کار می بایست مربوط به فروردین ماه باشد و چنانچه تاریخ ترک کار بیمه شده در لیست بصورت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و یا ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ درج شود خطای فوق رخ خواهد داد.

کد خطا: ۰۰۲
شرح خطا: شماره بیمه شده در اطلاعات هویتی بیمه شدگان یافت نشد.
این خطا زمانی رخ می دهد که شماره بیمه، مربوط به شعبه ای که اکنون لیست ارسال می کنید نباشد و نامنویسی شخص بیمه شده در شعبه دیگری صورت گرفته باشد. با همراه داشتن دفترچه بیمه شده (و یا شماره بیمه وی) ، کارت ملی، شناسنامه، یک قطعه عکس و معرفی نامه از طرف کارفرما به واحد نامنویسی شعبه مربوطه مراجعه نموده و پس از نامنویسی، لیست را مجددا ارسال نمائید.

برخی از خطاها مربوط به اطلاعات هویتی بیمه شده می باشد و اگر بر اساس شناسنامه وی در نرم افزار ثبت گردد خطا رفع خواهد شد:

کد خطا: ۰۰۴
شرح خطا: نام بیمه شده با اطلاعات هویتی مغایرت دارد.

کد خطا: ۰۰۵
شرح خطا: نام خانوادگی بیمه شده با اطلاعات هویتی مغایرت دارد.

کد خطا: ۰۰۹
شرح خطا: شماره شناسنامه بیمه شده با اطلاعات هویتی مغایرت دارد.

نکته: اگر اطلاعات بیمه شده طبق شناسنامه ثبت شده است ولی همچنان با خطای اطلاعات هویتی مواجه
می شوید، با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده به واحد نامنویسی شعبه مربوطه مراجعه نموده و موضوع را در میان بگذارید.

برخی از خطاها جنبه اعلام دارند:
کد خطا: ۰۴۰
شرح خطا: این لیست قبلا دریافت گردیده است.
اگر فیش توسط شعبه صادر شده باشد و یا لیست توسط کارگزاری (با ارائه سی دی) دریافت شده باشد در هنگام ارسال لیست بصورت اینترنتی این خطا نمایش داده خواهد شد و قادر به دریافت برگ پرداخت از طریق اینترنت نخواهید بود. (البته به ندرت این موضوع اتفاق می افتد)

کد خطا: ۰۴۱
شرح خطا: مهلت ارسال لیست به پایان رسیده و امکان دریافت آن از طریق اینترنت وجود ندارد.
شرح این خطا کاملا واضح است؛ مهلت قانونی جهت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد می باشد. البته برای کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود.
نکته: چنانچه آخرین روز ماه تعطیل رسمی باشد، اولین روز کاری بعد از تعطیلی، مجاز به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهید بود و مشمول جریمه نخواهید شد.

کارمزد کارگزاری ها در سال ۹۹ چقدر است؟

کارمزد کارگزاری - کارمزد معاملات بورس

برای انجام معاملات اوراق بهادار اعم از سهام، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق مشارکت و اوراق اجاره، باید به یک کارگزاری مراجعه کنید. ارتباط بین شما و سازمان بورس توسط کارگزاری برقرار می‌گردد. در واقع کارگزاری ها زمینه‌های لازم جهت انجام معاملات راحت‌تر را برای شما فراهم می‌کنند و بابت انجام این فعالیت‌ها ما کارمزد کارگزاری را پرداخت میکنیم.

این کارمزد زمانی از شما دریافت می شود که سهامی را خریداری کرده، و یا سهام خود را می‌فروشید. این کارمزد که البته، مبلغ آن اندک است، از سوی متولیان بازار سرمایه صرف اداره و توسعه مستمـر این بازار می‌شود. البته بخشی از آن کارمزد کارگزاری است.

در این مقاله به دنبال آن هستیم تا راهنمایی کامل، از کارمزد معاملات بورس در سال ۹۹ و کارمزد کارگزاری را به همراه مثالهای عملی خدمت شما ارائه دهیم. همچنین تخفیف های کارمزد کارگزاری آگاه و کارمزد کارگزاری مفید که برای مشتریان خود در نظر گرفته اند، توضیح داده می شود، تا بتوانید با آگاهی کامل به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازید.

کارمزد کارگزاری - کارمزد معاملات بورس

۱- کارمزد معاملات بورس در سال ۹۹

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، جهت انجام معاملات اوراق بهادار در ابتدا باید به یک کارگزاری مراجعه کنید. پس از ثبت‌نام اولیه، کد بورسی و یا کد معاملاتی خود را دریافت کرده و در ادامه می توانید به صورت حضوری و یا آنلاین با واسطه کارگزاری به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام نمایید. در واقع کارگزاری واسطه ای است که اتصال شما به بازار بورس را امکان پذیر کرده و زمینه‌های لازم جهت انجام معاملات راحت‌تر را فراهم می‌نماید و بابت انجام این فعالیت کارمزدی را از شما دریافت می‌کند.

میزان کارمزد معاملات بورسی با توجه به نوع سهام، نوع معامله (خرید یا فروش) و داشتن یا نداشتن مالیات متفاوت است.

انواع سهام

سهام درج‌شده در بازار بورس و فرابورس

اوراق تسهیلات مسکن

اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

در جدول زیرمجموع کارمزد معاملات بورس در سال ۹۹ بر حسب قیمت خرید یا فروش به صورت مجزا آورده شده است. در این جدول مقدار مالیات مربوط به هر معامله در ستونی مجزا آورده شده است و مقدار آن در کارمزد کل لحاظ شده است. کارمزد و مالیات پرداختی از سوی شما مستقیماً از حساب شما نزد کارگزاری کسر می‌گردد.

نکته : لیست کاملی از کارمزد معاملات بورس در سال ۹۹ به صورت یک فایل پی دی اف هر سال توسط سازمان بورس انتشار می یابد که کارمزد همه انواع معاملات را به صورت کامل و مفصل شرح می دهد که از این لینک می توانید آنرا تهیه کنید.

۲- محاسبه کارمزد شیوه تعیین دستمزد کارگزار معاملات بورس در سال ۹۹

برای درک بهتر استفاده از جدول فوق، در قالب یک مثال عملی نحوه محاسبات مربوط به کسورات را در خرید و فروش سهام بورسی تشریح می‌کنیم.

با توجه به جدول بالا، کارمزد معاملات بورس بابت خرید سهام بورسی معادل ۰.۰۰۳۷۱۲ قیمت خرید، و ۰.۰۰۸۸ قیمت فروش کسر می‌گردد که البته ۰.۵ درصد این کارمزد مربوط به مالیات است. فرض کنید که شما می‌خواهید تعداد ۱۰۰ سهم از شرکتی را در قیمت ۱۰,۰۰۰ ریال خریداری نموده و پس از دو ماه در قیمت ۱۲,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم به فروش برسانید. نمودار زیر محاسبات کارمزد معاملات بورس بابت خرید این سهام را نشان می دهد. باید توجه داشت که در هنگام خرید مبلغ کارمزد (۳,۷۱۲ ریال) به قیمت سهام (۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اضافه شده و مبلغ مجموع (۱,۰۰۳,۷۱۲ ریال ) از حساب کارگزاری شما کسر می گردد.

کارمزد کارگزاری - کارمزد معاملات بورس

نمودار زیر محاسبات کارمزد معاملات بورس بابت فروش این سهام را نشان می دهد. باید توجه داشت که در هنگام فروش مبلغ کارمزد (۱۰,۵۶۰ ریال) از قیمت سهام (۱۲۰۰۰۰۰ ریال) کسر شده و مبلغ ۱,۱۸۹,۴۴۰ ریال در حساب کارگزاری شما درج خواهد شد.

کارمزد کارگزاری - کارمزد معاملات بورس

۳- نحوه تقسیم کارمزد کارگزاری

۳-الف: محاسبه کارمزد کارگزاری

کارگزاری ها برای انجام معاملات بورسی مشتریان شان در هنگام خرید ۰.۳۰۴ درصد و در هنگام فروش ۰.۳۰۴ درصد به عنوان کارمزد کارگزاری دریافت می کنند. برای مثال فوق در هنگام خرید و فروش، مبلغ کارمزد شیوه تعیین دستمزد کارگزار کارگزاری به ترتیب ۳۰۴۰ و ۳۶۴۸ ریال است.

۳-ب: محاسبه کارمزد سازمان بورس

پس از کسر کارمزد کارگزاری از کارمزد کل، مبلغ مانده بابت انجام فعالیتها خرید و فروش سهام از سوی متولیان بازار سرمایه صرف اداره و توسعه مستمـر این بازار می‌شود.

۳-ج: محاسبه مالیات در کارمزد معاملات بورس

در معاملات بازار بورس نیز همچون سایر معاملات بحث مالیات مطرح است؛ اما نکته مهم و حائز اهمیت آن است که مالیات تنها در زمان فروش اوراق اخذ می‌گردد و در زمان خرید اوراق مالیاتی از شما دریافت نمی‌شود.

شکل زیر تقسیم این کارمزد ها را بین عوامل دخیل در بازار سرمایه را برای معاملات خرید و فروش سهام شرکت های بورسی نشان می دهد. نسبت تقسیم کارمزد بین این عوامل در معاملات مختلف بازار سرمایه متفاوت است.

۴- الف: کارمزد کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه در راستای مشتری مداری و جلب رضایت سرمایه‌گذاران محترم باشگاه مشتریان را پایه‌ریزی کرده است. شما با عضویت در این باشگاه، از مزایا و امکانات آن بهره‌مند می شوید. هر عضو باشگاه با استفاده از روش‌هایی (انجام معامله اوراق بهادار از طریق کارگزاری آگاه، انجام معاملات آتی سکه در کارگزاری آگاه، شرکت در مسابقات باشگاه و …) می‌تواند امتیاز کسب کند.

با توجه به امتیاز کسب‌شده، در یکی از سطوح ۱۰ گانه جدول زیر قرار می گیرد. در حقیقت امتیازات صرفاً مبنای سطح‌بندی و بهره‌مندی از خدمات سطوح مختلف خواهد بود. با ورود به هر سطح (که براساس امتیاز فرد تعیین می‌شود)، شخص می‌تواند از منافع و تخفیفات معاملات اوراق بهادار و آتی سکه به‌صورت وجه نقد بهره‌مند شود.

۴-ب: کارمزد کارگزاری مفید

کارگزاری مفید نیز راستای مشتری مداری و جلب رضایت سرمایه‌گذاران محترم باشگاه پلکان را پایه‌ریزی کرده است. پلکان با شیوه ای منصفانه طیف وسیعی از خدمات و هدایا را در اختیار اعضا قرار می دهد. در پلکان هیچ فعالیتی بدون پاداش نمی ماند. و پوشش عمده نیازهای مرتبط با بازار سرمایه تنها بخشی از خدمات پلکان است.

کاربران در استفاده از این خدمات وجهی پرداخت نمی‌کنند و اساس پلکان بر امتیاز استوار است:

 1. اولین راه کسب امتیاز خرید و فروش سهام است. پس از عضویت در پلکان به صورت خودکار با انجام هر معامله اعم از خرید یا فروش، امتیازی متناسب با ارزش معامله به شیوه تعیین دستمزد کارگزار مجموع امتیازات شما اضافه می گردد.
 2. دومین راه کسب امتیاز، معرفی دوستان است.
 3. روش سوم برای کسب امتیاز، شرکت در مسابقات روزانه پلکان است. به طور معمول روزانه پنج مسابقه در پلکان برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند با شرکت در این مسابقات و پیش بینی صحیح جریانات آتی بازار سرمایه امتیازات خود را افزایش دهند.

هر امتیاز پلکان حدودا معادل ۱۰,۰۰۰ ریال ارزش دارد. البته امکان نقد کردن امتیازها وجود ندارد و مشتریان می توانند امتیازها را صرف دریافت پاداش های پلکان کنند.

نتیجه گیری:

در این مقاله سعی کردیم تا اطلاعات مورد نیاز شما در مورد میزان مالیات و کارمزد خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار مورد معامله در بورس و فرابورس شیوه تعیین دستمزد کارگزار اطلاعاتی به شما ارائه دهیم. همچنین نحوه تقسیم این کارمزد بین کارگزاری ها و سازمان بورس توضیح داده شد. میزان این کارمزد و مالیات معاملات بسیار اندک بوده و این موضوع باعث جذابیت‌ بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری می شود. ضمنا کارگزاری های آگاه و مفید از کارمزدی که به آن تعلق می‌گیرد، تخفیفاتی نیز برای مشتریان خود در نظر می‌گیرد که در این مقاله بررسی شده است.

خبر جدید از تاریخ گشایش نماد‌های معاملاتی سرخابی‌ها

خبر جدید از تاریخ گشایش نماد‌های معاملاتی سرخابی‌ها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق اعلام فرابورس سهامداران باید نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند و تاریخ گشایش نماد‌های معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد.

فرابورس اعلام کرد با توجه به درج معاملاتی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس خواهشمند است سهامداران نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.

فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ۱۵ تا ۲۸ اسفند سال گذشته انجام شد. بر این اساس پذیره‌نویسی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در نماد معاملاتی (استقلالح ۱) و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در نماد معاملاتی (پرسپولیسح ۱) ناشی از سلب حق‌تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران صورت گرفت.

کارگزار ناظر کیست؟

کارگزار ناظر

به احتمال زیاد می‌دانید که در بازار بورس اوراق بهادار ایران انجام معاملات سهام برای مشتریان حقیقی از طریق کارگزاری‌ها یا کارگزار ناظر انجام می‌شود. از همین جهت شاید برای شما سوال پیش آید که کارگزار ناظر کیست؟ چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد؟ کارگزار ناظر سهام عدالت کیست؟ در این مقاله از دلفین وست این مباحث را بررسی می‌کنیم.

کارگزار ناظر چیست؟

در رابطه با کارگزاری‌هایی که از طریق آن‌ها معاملات سهام انجام می‌شود باید گفت در واقع واسطه‌هایی به حساب می‌آیند که بین خریدار و فروشنده وجود دارند و معاملات سهام از طریق آن‌ها پیگیری می‌شوند. در گذشته شرایط مربوط به معاملات سهام به این شکل بود که افراد می‌توانستند در کارگزاری‌های گوناگون سهام خود را به فروش برساند. برای مثال شرایطی را تصور کنید که شما دو هزار سهم فولاد را در ابتدا خریداری کرده بودید و بعدها می‌توانستید آن را به کارگزاری دیگری که مناسب بود بفروشید. امروزه چنین شرایطی وجود ندارد و شما می‌توانید تنها سهام را به کارگزاری بفروشید که سهام اولیه را از او خریداری کرده‌اید.

دقت داشته باشید که مشتری یک کارگزار ناظر نیز می‌تواند یک فرد یا شرکت باشد و ابزارهای مالی که خرید و فروش می‌شوند نیز مواردی چون سهام، اوراق قرضه، مشتقات آن‌ها و … هستند. همچنین دقت داشته باشید که یک کارگزار ناظر می‌تواند به طور معمول به صورت تنها کار کند، اما گاهی اوقات در بخشی از یک شرکت فعالیت خود را خواهد داشت و به ادامه آن خواهد پرداخت.

چگونه می‌توان کارگزار ناظر را تشخیص داد؟

در صورتی که شما شیوه تعیین دستمزد کارگزار صرفاً در یک کارگزاری ثبت‌نام کرده‌اید و کلیه امور مالی بورسی خود از طریق همان کارگزاری انجام می‌دهید، کارگزار ناظر شما نیز همان خواهد بود. اما اگر چنانچه در چند کارگزاری مختلف فعالیت دارید و نمی‌دانید که هر سهامی که خریداری کرده‌اید، از طریق کدام کارگزاری بوده است، باید حساب کاربری آنلاین هر کارگزاری خود را مشاهده کنید. آن‌گاه مشخص است که با هر حساب خود، چه سهامی را خریداری کرده‌اید. امروزه کلیه کارگزاری‌ها، خدمات خود را به‌صورت آنلاین ارائه می‌کنند و هر کاربر یک حساب کاربری مجزا دارد که از طریق آن حساب کاربری، معاملات خود را انجام می‌دهد. این موضوع را در جواب سوال کارگزار ناظر کیست نیز بررسی کرده‌ایم. اما اگر به حساب کاربری‌تان دسترسی ندارید یا سهام‌تان در سال‌های قبل خریداری شده، راه‌حل‌های دیگری برای این موضوع وجود دارد که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد.

تاریخچه مربوط به کارگزار ناظر

زمان فعالیت اولین کارگزار ناظر را می‌توان مربوط به قرن ۲ قبل از میلاد و کشور رم در نظر گرفت. در چنین دوره‌ای و در زمان حکومت جولیوس سزار، اولین مورد مربوط به سهام به ثبت رسید و زمانی که حکومت امپراتوری روم از بین رفت، به دنبال آن ۶۰۰ سال بعد بازار مربوط به سهام نیز با مشکل مواجه شد. پس از این موضوع کشورهای دیگر نیز به مرور روی به بازار سهام آوردند. به طوری که کشور لندن از سال ۱۶۹۸ روی به بهره‌گیری از بورس اوراق بهادار آورد. از همین جهت باید متذکر شد که در چنین دوره‌هایی، کارگزاری ناظر شکل گرفت تا انجام معامله بین خریدار و فروشنده صورت گیرد.

آیا سپردن کار به کارگزار ناظر هزینه‌ای دارد؟

کارگزار ناظر یک پل ارتباطی بین خریدار و فروشنده در بازار مربوط به سهام به حساب می‌آید که امور گوناگونی را انجام می‌دهد. این تعریف برای کارگزار ناظر سهام عدالت نیز صدق می‌کند؛ درواقع کارگزار ناظر در سهام عدالت پلی بین مردم و دولت است تا امور مربوط به خریدوفروش سهام عدالت به درستی صورت گیرد. حال چنین فردی حقوق و درآمد خود را به چه شکل دریافت می‌کند؟ در پاسخ باید گفت این کارگزار به عنوان درآمد درصدی از قیمت فروش مشتری و خریدار را برای خود در نظر می‌گیرد. البته گاهی اوقات پیش می‌آید شرایطی که کارگزاران به صورت هم‌زمان از خریدار و فروشنده مبلغی را دریافت می‌کنند و از این طریق درآمد بالای خود را رقم خواهند زد؛ اما دقت داشته باشید که عرف دریافت هزینه از یک طرف معامله است.

جواب سوال کارگزار ناظر کیست

هر آنچه باید در مورد کارگزاران بدانید

کارگزاران موظف هستند که به‌جای مشتری‌های خود بهترین هزینه‌ها را برای دارایی‌هایی که در اختیار دارند در نظر بگیرند و به معامله بپردازند. البته دقت داشته باشید که کارگزار شدن به آسانی که فکر می‌کنید نیست و باید برخی از مسائل در راستای آن رعایت شود. از جمله این مسائل می‌توان به فراهم کردن برخی از مدارک مورد نیاز اشاره کرد. دقت داشته باشید که کارگزاران در بسیاری از صنعت‌ها مشغول به فعالیت هستند و به طور معمول در تمامی موارد نماینده فروش به حساب می‌آیند. برای مثال می‌توان به کارگزاران فعال در املاک اشاره کرد. این دسته از افراد ملک‌هایی را برای فروش تبلیغ می‌کنند و سپس آن‌ها را به خریداران نشان می‌دهند؛ بنابراین در صورتی که ملک تعیین شده برای فروشنده به فروش رسد، چنین کارگزاری مبلغی را به عنوان دستمزد یا پورسانت برمی‌دارد.

اهمیت استفاده از کارگزار ناظر

شاید برای بسیاری از شما سوال پیش آید که چرا باید از کارگزار ناظر کمک گرفت که باید در جواب گفت چنین فردی به طور کامل با بازار آشنا است و اطلاعات کافی از شرایط را دارد. از همین جهت می‌تواند پیشنهادهای کارآمدی بدهد. همچنین این دسته از افراد به احتمال زیاد حساب و افرادی را در اختیار دارند که می‌توانند با استفاده از آن‌ها شرایط را به شکل بهتری پیش ببرند. پس باید متذکر شد که کمک گرفتن از چنین فردی، تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این موارد کارگزاران از منابع و ابزاری که می‌توان برای فعالیت بهتر از آن‌ها استفاده کرد نیز مطلع هستند. آن‌ها با استفاده از این ابزار خریداران را تشویق به خرید محصول فروشنده می‌کنند. دقت داشته باشید که اگر این پل ارتباطی به خوبی فعالیت کند، می‌تواند سبب انجام معاملات در بهترین شکل و حالت ممکن شود.

آشنایی با کارگزار csd

راه‌اندازی شرکت csd را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌های انجام شده در راستای بازار بورس اوراق بهادار در نظر گرفت. این سیستم یا به نوعی کارگزار csd می‌تواند به طور هم‌زمان و به شکل صحیح چند کارگزاری را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در صورت نیاز به تسویه هم‌زمان چند بازار چون فرابورس و بورس نیز این کارگزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تغییر کار گزار ناظر

کارگزار ناظر کیست

تغییر کار گزار ناظر یا تعیین کارگزار ناظر از دیگر مسائلی به حساب می‌آیند که نسبت به آن‌ها صحبت و گفتگوهای بسیاری شده است. برای مثال یکی از شیوه‌های سنتی برای تغییر کار گزار ناظر این است که سهام‌دار تمام سهم‌های خود را به فروش برساند و حداقل برای یک روز معاملاتی در یک نماد میزان سهام خود را در حالت صفر نگه دارد. سپس پس از گذشت این روند و زمانی که کارگزار خرید اولین معامله نمادی که صرف شده است را انجام می‌دهد، کارگزار تازه محسوب خواهد شد. دقت داشته باشید که علاوه بر شیوه‌های سنتی دیگر روش‌ها برای انجام این کار نیز وجود دارد که آن‌ها را نیز نام خواهیم برد.

اولین راهی که می‌توانید با استفاده از آن تغییر کار گزار ناظر را انجام دهید این است که به شرکت مربوط اوراق بهادار و سپرده‌گذاری مراجعه کنید. سپس اصل و کپی شناسنامه خود را در اختیارشان قرار دهید و از آن‌ها درخواست تغییر کار گزار را داشته باشید.

دومین شیوه برای تغییر کار گزار ناظر مراجعه به سایت سپرده‌گذاری اوراق بهادار است. شما باید در ابتدا به سایت و بخش تسویه وجوه مراجعه و فرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد را تکمیل کنید. دقت داشته باشید که این بخش برای نوشتن درخواست تغییر یا تعیین کارگزار ناظر نیز در نظر گرفته شده است و شما می‌توانید از طریق آن چنین موضوعی را ثبت کنید.

ازکجا بدانیم کارگزار ناظر سهام ما کدام است؟

در تعریف کارگزار ناظر، متوجه شدیم که با مراجعه برای خرید سهام از یک کارگزاری، در واقع تعیین کارگزار ناظر برای سهام خود را انجام داده‌ایم. وقتی بدانیم کارگزاری ناظر یعنی چه، مشکلی در تشخیص آن‌ها نخواهیم داشت. اما اگر نتوانیم این موضوع را تشخیص دهیم، دو راه‌حل زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

 • مراجعه به سایت «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه»

به وبسایت رسمی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مراجعه کرده و سپس در آن ثبت‌نام نمایید. آن‌گاه شیوه تعیین دستمزد کارگزار با مراجعه به بخش «سرویس‌های الکترونیکی به سهامداران» کلیه دارایی بورس شما به همراه کارگزار ناظر آن‌ها قابل رؤیت خواهد بود.

 • مشاهده گواهینامه نقل‌وانتقال و سپرده سهام

در مراجعه به سایت فوق، می‌توانید در گواهینامه نقل و انتقال سهام صادرشده، کدهای کارگزاری خریدار و فروشنده را با کدهای موجود در جدول شناسایی کارگزار موجود در همان سایت تطبیق دهید (در موارد قبل از تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۸۷، مشاهده اعداد «۹۹۹»، «۸۸۸»، «۷۷۷»، «۶۶۶» و «۱۱» کاربر صرفاً از طریق روش قبل می‌تواند از کارگزار ناظر خود باخبر شود!)

سخن آخر

همان‌طور که مطالعه کردید، در این مقاله اطلاعاتی را در رابطه با کارگزار ناظر در اختیارتان قرار دادیم و بررسی کردیم که این مسئله مربوط به چیست و چه اموری را انجام می‌دهد. همچنین شیوه‌هایی را برای شما مورد بررسی قرار دادیم که می‌توانید از طریق آن‌ها به تغییر و تعیین کارگزار ناظر بپردازید. در آخر امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و بتوانید از آن بهترین استفاده را ببرید. برای موفقیت در این بازار همراه به دنبال آموزش بورس باشید.

برای یادگیری “قوانین معاملاتی” مسیر زیر را به شیوه تعیین دستمزد کارگزار شما پیشنهاد می‌کنیم:

نکاتی که در مورد کارگزاری املاک باید بدانیم

کارگزاری املاک

امروزه با رونق بازار ملک افراد زیادی تمایل دارند تا اطلاعات بیشتری راجع به این حوزه داشته باشند. در این میان تعاریف و اطلاعات گسترده‌ای وجود دارد که افراد به دانستن آن‌ها تمایل نشان می‌دهند. در این مقاله قصد داریم راجع به کارگزاری املاک صحبت کنیم و نقش یک کارگزار را بیان کنیم. علاوه بر آن تفاوت یک مشاور املاک با کارگزار را بیان کرده و وظایف یک کارگزار را مرور می‌کنیم.

تفاوت مشاور املاک با کارگزار املاک در چیست؟

کارگزار املاک اغلب دارای تجربه و سواد بیشتری در حوزه خرید و فروش املاک می‌باشد. یک کارگزار ممکن است دوره‌های مرتبط با شغل را گذرانده باشد و از این رو دارای دانش بیشتری باشد. یک کارگزار املاک می‌تواند یک بنگاه املاک را تاسیس کند و آن را مدیریت کند. علاوه بر آن می‌تواند چندین مشاور املاک را برای همکاری در بنگاه املاک خود استخدام کند. البته یک کارگزار املاک می‌تواند به صورت مستقل نیز کار کند. گاهی لفظ مشاور املاک و کارگزار املاک به جای یکدیگر نیز به کار برده می‌شود.

اصولا کارگزاران املاک به ۴ دسته تقسیم می‌شوند :

مشاوران فروش : این دسته از افراد درواقع نمایندگان فروش برای افرادی هستند که می‌خواهند ملک یا زمین خود را بفروشند و یا اجاره دهند. مشاوران فروش همواره تعداد زیادی ملک یا زمین فروشی و اجاره‌ای در مجموعه مدارک خود دارند.

مشاوران خرید : مشاوران خرید در کارگزاری املاک به خریداران برای خرید ملک یا زمین کمک می‌کنند. وظیفه این دسته از افراد توضیح جزئیات یک زمین و ملک و تاثیری که ویژگی‌های مختلف ملک روی قیمت آن دارد، به مشتری می‌باشد.

مشاوران دو طرفه : در این گونه مواقع مشاور مورد نظر در یک معامله می‌بایست به هر دو طرف مشاوره داده تا معامله منصفانه رقم بخورد. قوانین مختلفی در کشور‌های جهان برای این نوع مشاوره بیان شده است که از حوصله این مقاله خارج است. مثالی از مشاوره دو طرفه برای زمانی می‌باشد که یک مشاور از یک کارگزاری ملکی را برای فروش معرفی کند و مشاور دیگری از همان کارگزاری خریداری را که تمایل به خرید آن دارد را معرفی کند. در این گونه مواقع می‌توان گفت نمایندگی دو طرفه در یک کارگزاری اتفاق افتاده است.

کارگزاران معاملات : معمولا این دسته از افراد تعهدات محرمانه‌ای به شخصی ندارند و نماینده خریدار یا فروشنده نیستند. اما هم به خریدار و هم به فروشنده برای داشتن یک معامله منصفانه و سود آور در کارگزاری املاک کمک می‌کنند. کارگزاران املاک اسناد قانونی را تنظیم و صحت آن را بررسی می‌کنند تا توافقنامه‌ای که بین خریدار و فروشنده نوشته می‌شود قانونی باشد و شخصی در این میان متضرر نشود

ببینید ویدیو آموزشی اسم خودم یا مستعار

داشتن چه دانش‌هایی برای یک کارگزار املاک ضروری می‌باشد؟

  • داشتن دانش بازاریابی و فروش برای هر کارگزار ضروری می‌باشد. امروزه فنون بازاریابی در هر شغلی بسیار کارساز می‌باشد. یک کارگزار املاک می‌بایست اصول و روش‌های متفاوتی را برای معرفی و ترویج خدمات و محصولات به کار بگیرد و روی شیوه‌های فروش و سیستم‌های کنترل فروش نیز مسلط باشد.
  • یک کارگزار املاک باید بتواند به خوبی نیاز‌های مشتری خود را شناخته و ارزیابی کند و با توجه به نیازهایی که مشتری دارد به او موارد مناسبی را پیشنهاد دهد همچنین می‌بایست استانداردهای کیفیت را در ارائه خدمات و ارزیابی رضایت مشتری در برنامه کار خود داشته باشد.
  • تسلط کامل به زبان فارسی برای اداره امور یک کارگزاری املاک از واجبات این شغل می‌باشد. از این رو یک کارگزار املاک می‌بایست ساختار و محتوای زبان فارسی، معانی کلمات مختلف، املا صحیح واژگان و قواعد و ترکیب و دستور زبان فارسی به خوبی بشناسد.
  • نظارت و مدیریت اصولی یکی دیگر از ویژگی‌های یک کارگزار املاک می‌باشد. داشتن دانش کسب و کار، فنون رهبری، مدیریت مطابق با اصول و برنامه ریزی صحیح از واجبات این شغل می‌باشد. کارگزاران می‌بایست بتوانند از علم مدیریت خود در جهت اداره صحیح منابع انسانی و تخصیص منابع استفاده کنند و میان افراد و منابع به خوبی هماهنگی برقرار کنند.
  • اداره صحیح و اصولی امور دفتری از دیگر ویژگی‌های یک کارگزار خوب می‌باشد. برای تسلط به امور دفتری می‌بایست سیستم‌های اداری و مدیریتی را به خوبی شناخت و بتوان با آن‌ها به خوبی کار کرد. برای مثال یک فرد باید تسلط نسبی روی نرم افزار‌های واژه پردازی، تند نویسی و نسخه برداری، طراحی فرمول‌ها داشته باشد و همچنین آشنایی کاربردی با پرونده‌ها و سوابق و با ادبیات شیوه تعیین دستمزد کارگزار اداری داشته باشد

  مهارت‌های لازم برای یک کارگزار املاک

   • بدیهی است که در شغل کارگزاری املاک مهارت سخن‌وری بسیار مهم می‌باشد. در این شغل اطلاعات بسیاری وجود دارد که باید بین خریدار و فروشنده و هم چنین کارگزار رد و بدل شود . از این رو داشتن مهارت سخن‌وری یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها بوده که به کارگزار کمک می‌کند. تا بتوانند اطلاعات را با شیوه صحیح‌تر و با لحن بهتری منتقل کند، تا هم خریدار و هم فروشنده بتوانند معامله‌ای دقیقا منطبق با نیاز خود را انجام دهند و طرفین راضی باشند
   • داشتن مهارت متقاعدسازی در این حرفه یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها می‌باشد. این مهارت از آن جنبه مهم است که گاهی طرفین یک معامله در موضوعی دچار مشکل می‌شوند که لازم است شخصی با داشتن مهارت کافی آن‌ها را متقاعد کند تا فرد رفتار و یا دیدگاهش را عوض کند. اصولا کارگزاران املاک با داشتن این ویژگی معاملات بهتری را به سرانجام می‌رسانند.
   • اصولا در کارگزاری‌های املاک گزارش‌های بسیار زیادی متناسب با این شغل نوشته می‌شود که درک جملات و پاراگراف‌های نوشته شده در آن می‌تواند یک کارگزار را در امور کارگزاری املاک متبحر ساخته و به داشتن یک معامله خوب و جلب رضایت مشتری کمک کند.
   • همه ما بارها این موضوع را شنیده ایم که گوش دادن یک هنر می‌باشد. البته که این جمله صحیح بوده ولی گوش دادن فعالانه همواره در هر بحثی مورد توجه و تاکید بوده است. گوش دادن فعالانه زمانی اتفاق می‌افتد که فرد به طور کامل به حرف‌های گوینده گوش دهد و حرف شخص را بی دلیل و در زمان نامناسب قطع نکند. علاوه بر آن می‌بایست در هنگام بحث سوالات مربوطه را از فرد گوینده در زمان مناسبی بپرسد تا احساس توجه و احترام را به گوینده القا کند. یک کارگزار خوب با داشتن این ویژگی به راحتی می‌تواند نیاز‌های مشتری خود را شناخته و در جهت رفع آن بر آید. علاوه بر آن احساس احترام و توجه را به مشتری القا می‌کند و از این رو مشتری بیشتر به سمت او جذب می‌شود.

   نحوه نوشتن قرارداد کارگزاری ملک

   نحوه نوشتن قرارداد کارگزاری ملک

   تا اینجا مطالبی را راجع به کارگزاری املاک آموختیم اما لازم است راجع به قرارداد کارگزاری ملک نیز سخنانی را یادآور شویم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.