پس‌انداز و سرمایه گذاری


بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست‌های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون‌های ریشه‌ واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون‌زا و مقایسه‌ آزمون‌ همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست‌های ساختاری با آزمون‌‌های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون‌زا در حضور شکست‌های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس‌انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست‌های ساختاری در آزمون‌های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون‌زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون‌های همجمعی در غیاب شکست‌ ساختاری نشان‌دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون‌های همجمعی در حضور شکست‌‌های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • اقتصاد تکنولوژیکی و رشد

عنوان مقاله [English]

Impact of Savings and Investment on Iran's Economic Growth in the presence of Structural Break

نویسندگان [English]

 • amir taghavi 1
 • Mosayyebi Pahlavani 2

The purpose of this paper is to examine the long-run relationship between saving and investment on Iran`s economic growth, with emphasis on the structural breaks during 1960-2016. To achieve this goal, the Zivot & Andrews unit root tests are used for determining the endogenous structural changes and comparing traditional cointegration test Engle-Granger and in absence of the structural breaks with Gregory-Hansen and Saikkonen & Lutkepohl in the presence of the structural breaks. This article differs with other studies in Iranian economy for three reasons: attention to the long-run effects saving and investment have on economic growth in the form a multivariate model, attention to structural breaks in unit root test and cointegration tests, and estimating endogenous break point. Cointegration tests results in absence of structural breaks indicate that there is no long-run equilibrium relationship between model variables, while the results cointegration tests in the presence of structural breaks indicate a long-run (and positive) equilibrium relationship between the variables of the pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • Deposit
 • Economic Growth
 • Structural Failure
 • Cointegrational Techniques

مراجع

اسفندآبادی، عبدالمجید و صمیمی، سپیده (1393). بررسی موانع سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره هفتم، 109-89.

پهلوانی، مصیب و صمدی، علی حسین (1388). همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد، همدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان و نور پس‌انداز و سرمایه گذاری علم.

پیرایی، خسرو و همکاران. (1392). مطالعه عوامل تعیین­کننده پس­انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 1، 92-63.

خلیلی عراقی، منصور و سلیمی، رقیه (1393). رابطه بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 71، 156-143

دودانگی، محمد (1395). عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در ایران، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 23، 147-131

رضایی، عباسعلی (1394). آزمون ارتباط علّی و هم­انباشتگی میان درآمد و مخارج دولت، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 13، 170-145

زمانیان، غلامرضا و هاتفی مجید (1395). رویکرد غیرخطی اتو رگرسیو انتقال ملایم در بررسی اثر پس­انداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران، مجله سیاست­گذاری اقتصادی، شماره 16، 187-160

کفایی، محمدعلی و جوزی، عباس (1392). عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد میانگین­گیری بیزی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره 15، 82-62

کریم­زاده، مصطفی. (1390). تصریح تابع سرمایه­گذاری براساس الگوی افق نامحدود و برآورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی، شماره 4، 145-124

مؤتمنی، مانی و زروکی، شهریار. (1394). تحلیل علیت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با تأکید بر ناهمسانی رفتار در داده­های تابلویی، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 4، 65-48

گسترش فراگیری مالی با توسعه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خرد

سال‌هاست اهمیت توانمندسازی مالی خانواده‌ها در مبارزه با فقر در دنیا درک شده ‌است. به همین دلیل بانک جهانی برنامه‌ای را با عنوان فراگیری مالی (Financial Inclusion) از سال ۲۰۱۴ آغاز کرد که هدف آن گسترش دسترسی همه جمعیت جهان به خدمات اولیه اما ضروری مالی بود. هدف از این کار این بود که با افزایش دسترسی به خدمات مالی، درصد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند کاهش پیدا کند؛ هدفی که با توسعه فراگیری مالی به تحقق پیوست. طبق آمار بانک جهانی، از سال 2006 تا سال 2016 با اتخاذ این سیاست‌ها، جمعیت فقیر مطلق جهان، تقریباً نصف شده است.

در حوزه فراگیری مالی، منظور از خدمات مالی ضروری، امکان افتتاح حساب یا هر موجودیت مالی دیگر مبتنی بر پول رایج (کیف پول دیجیتال، کارت و. ) است که به فرد امکان بدهد حداقل از پنج سرویس پایه‌ای شامل پرداخت، پس‌انداز، اعتبار، انتقال ارزی و بیمه بهره‌مند شود.

با حمایت بانک جهانی، به تدریج بحث فراگیری مالی وارد ادبیات سیاست‌گذاری بسیاری از کشورها شد و در برخی کشورها به یکی از اجزای کلیدی برنامه‌های توسعه و فقرزدایی بدل شد. به عنوان مثال استفاده از کیف پول‌های موبایل باعث شد که در کشورهای آفریقای مرکزی نظیر غنا، کنگو و نیجریه، بخش مهمی از جمعیت روستایی که فاقد حساب بانکی بوده‌اند اکنون بتوانند با تلفن همراه خود تراکنش بانکی داشته ‌باشند. در نتیجه دولت‌ها این امکان را پیدا کرده‌اند که کمک‌های حمایتی و یارانه‌ها را با حداقل فساد به دست شهروندان برسانند. در ایران نیز همین اتفاق با کارت بانکی افتاد و یارانه نقدی افراد با استفاده از این فناوری بین هفتاد میلیون شهروند با حداقل فساد توزیع شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد کارت‌های بانکی صادرشده بانک‌ها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ قریب به ۴۱۵ میلیون کارت بانکی در قالب کارت نقدی، اعتباری و هدیه در کشور بود؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی حدود پنج کارت بانکی دارد. اگر این مقدار را به جمعیت بالای ۱۸ سال کشور که تقریباً ۶۰ میلیون نفر است تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی بالای ۱۸ سال نزدیک به ۷ کارت خواهد بود.

با وجود به این آمار و در حالی که تقریباً تمام ایرانی‌ها به امکان افتتاح حساب که یکی از شاخه‌های فراگیری مالی است، دسترسی دارند، آیا این عدد می‌تواند امیدوارکننده باشد و کمک کند که فقر مطلق در کشور کاهش یابد؟

تأثیر فین‌تک‌ها در فراگیری مالی

در سال‌های اخیر، فین‌تک‌ها هم به بازیگران کلیدی این حوزه تبدیل شده‌اند؛ از راهکارهای پرداخت گرفته پس‌انداز و سرمایه گذاری تا پلتفرم‌های وام‌دهی همتابه‌همتا، همگی خدمتی است که فین‌تک‌ها ارائه می‌دهند. برای مثال بیش از یک دهه است که مردم آفریقا به لطف فین‌تک‌ها و خلاف آنچه تصور ماست خیلی پیش‌تازانه‌تر نسبت به تکنولوژی رفتار کرده و برای ارسال و دریافت پول خود از کیف پول‌های دیجیتالی استفاده می‌کنند.

همچنین فین‌تک‌ها می‌توانند به خانواده‌ها کمک کنند گزینه‌های بیشتری در تصمیم‌گیری‌های مالی خود داشته باشند و این گزینه‌ها را سریع‌تر و ارزان‌تر به کار بگیرند. به این صورت خانواده‌ها توانمندی مالی بهتری پیدا کرده و در کلیت جامعه هم فراگیری مالی افزایش پیدا می‌کند. خروج از تله فقر گاهی با کمک‌گرفتن در مدیریت هزینه خانوار ممکن می‌شود، بعضی وقت‌ها با دریافت وام و اعتبار، برخی اوقات با پس‌انداز بهتر و سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر؛ وقت‌هایی هم با بیمه و مزایای بازنشستگی اقتصادی‌تر. همه این‌ها کمک می‌کنند که معادله دخل و خرج خانوار، بهتر تراز شود و این کاری است که بیشتر از فین‌تک‌ها برمی‌آید.

دغدغه پس‌انداز و کمک فین‌تک‌ها

همچنین یکی دیگر از محورهای کلیدی فراگیری مالی که فین‌تک‌ها می‌توانند در آن نقش مهمی داشته باشند، پس‌انداز است. اغلب افراد تلاش می‌کنند بخشی از درآمد خود را خرج نکنند و کنار بگذارند. این پول کنار گذاشته‌شده را پس‌انداز می‌نامند. افراد به سه دلیل پس‌انداز می‌کنند:

۱- می‌خواهند برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، پولی کنار گذاشته باشند. مثلاً اگر اتفاق بدی مثل خرابی خودرو یا بیماری یا نیاز به بازسازی خانه پیش آمد بتوانند از پس هزینه‌هایش برآیند.

۲- می‌خواهند برای هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، آماده باشند. مثلاً اگر قرار است شهریه دانشگاه بدهند، هدیه عروسی به کسی بدهند یا سفر بروند در زمان مقرر پول کافی داشته باشند.

۳- می‌خواهند به دارایی خود اضافه کنند. مثلاً می‌خواهند خانه، گوشی موبایل، لپ‌تاپ یا ماشین جدید بخرند.

معمولاً افراد متناسب با شرایط مالی و رفاهی خود ترکیبی از اهداف بالا را دنبال می‌کنند ولی در مراحل مختلف زندگی ممکن است اولویت‌ها متفاوت باشد. پس‌انداز نقدی ساده‌ترین شکل پس‌انداز است. خیلی‌ها در گذشته یک قلک می‏خریدند و هر روز در آن پول می‌انداختند. بعضی‌ها این پول را جایی مثلاً زیر فرش پنهان می‌کردند. الان هم خیلی‌ها یک حساب در بانک باز می‌کنند و مرتب به آن پول منتقل می‌کنند.

پس‌انداز در ایران و مسئله‌ای به نام تورم

البته پس‌انداز در ایران یک فرق مهم با اغلب کشورهای دنیا دارد. متاسفانه کشور ما از معدود کشورهای دنیاست که نرخ تورم بالایی دارد. نتیجه طبیعی این تورم، کاهش مستمر ارزش پول است؛ یعنی مثلاً اگر تورم موجود در کشور، منجر به کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول در یک سال شود، هر ۱۰۰۰ تومان با ۲۰۰ تومان کاهش ارزش در پایان سال مواجه می‌شود. پس اگر کسی در ابتدای سال هزار تومان پول نقد در قلک انداخته یا زیر فرش پنهان کرده باشد، در انتهای سال در اصل معادل ۸۰۰ تومان پس‌انداز کرده و ۲۰۰ تومان از ارزش پس‌اندازش دود شده ‌و به هوا رفته است. واضح است که این شیوه پس‌انداز و سرمایه گذاری پس‌انداز منطقی نیست چون آدم‌ها پس‌انداز می‌کنند که توان مالی‌شان بیشتر شود نه اینکه کمتر شود. هرچند که تورم سال‌های اخیر ایران بیش از این مقادیر بوده اما حقیقت این است که در ایران، تورم موضوعی ساختاری است و طبق گفته‌های عبدالناصر همتی، مدیرکل سابق بانک مرکزی، در مقاطعی بنا به دلایلی از جمله تحریم یا کرونا، شوک‌هایی به آن وارد می‌شود.

با وجود تورمی که در این سال‌ها همه دیگر به نوعی به آن عادت کرد‌ه‌ایم، اولین راهی که به ذهن افراد می‌رسد این است که پولشان را در حساب‌های پس‌انداز بانکی سپرده کنند که به آنها سود تعلق می‌گیرد. این کار از پس‌انداز پول نقد بهتر است اما ایراداتی هم دارد. در اغلب سال‏های اخیر نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر بوده‌ پس نرخ بهره واقعی منفی بوده است.

فرض کنید شما ۱۰۰۰ تومان را در بانک سپرده کرده‌اید و بانک به شما سود ۱۰ درصد می‌دهد. پس در پایان سال ۱۱۰۰ تومان خواهید داشت. حالا اگر تورم در همان سال باعث کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول شده باشد، که معمولاً بیش از این است، ۲۰ درصد از ارزش ۱۱۰۰ تومان شما کم شده و در اصل ۸۸۰ تومان می‌ارزد. پس حتی با سود ۱۰ درصدی بانک، باز هم شما ۱۲۰ تومان ضرر کرده‌اید. این ضرر کمتر از حالتی است که پول نقد نگه دارید ولی باز هم ضرر است.

منطق حکم می‌کند پس‌انداز را خیلی سریع به نحوی سرمایه‌گذاری کرد تا حداقل به اندازه نرخ تورم بازدهی داشته باشد. اینجاست که رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. برای اغلب آدم‌ها پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هم‌معنی و هم‌سو هستند یعنی آنها همان پولی را سرمایه‌گذاری می‌کنند که قبلاً پس‏انداز کرده‌اند.

باز هم داستان به این سادگی نیست. روی کاغذ گزینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما در عمل هنگام تصمیم‌گیری، گزینه‌ها آنقدر هم متنوع نیستند. مهم‌ترین عامل در این تصمیم، تناسبی است که بین سود و ریسک وجود دارد. هر چقدر افراد سود بیشتری انتظار داشته باشند ریسک آنها هم بالاتر می‌رود یا به بیان دیگر هر چه ریسک بیشتری بپذیرند احتمال دارد سود بیشتری هم ببرند. سود و ریسک دو روی یک سکه هستند. اما از افرادی که پس‌انداز اندکی دارند و سرمایه‌گذاری هم حرفه تخصصی آنها نیست، نمی‌شود انتظار داشت که ریسک‌پذیری زیادی داشته ‌باشند. به همین دلیل خود‌به‌خود گزینه‌های پرریسک حذف می‌شوند.

البته سرعت نقدشوندگی هم مهم است. سپرده بانکی نقدشوندگی آنی دارد. سکه و ارز را هم با سرعت خوبی می‌شود نقد کرد. اما مثلاً زمین و ماشین را نمی‌شود فوری فروخت. حتی اگر بخواهید تخفیف بدهید و سریع بفروشید چند روزی طول می‌کشد.

ضمن اینکه بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری نیازمند دسترسی به حداقلی از سرمایه هستند. مثلاً شما اگر بخواهید در زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کنید باید حداقل یک سرمایه چند صد میلیونی داشته باشید. اگر بخواهید در بازار سکه سرمایه‌گذاری کنید حداقل به قدر قیمت یک ربع سکه باید پول نقد داشته باشید. صرافی‌ها معمولاً کمتر از یک مقدار ارز را نمی‌فروشند. اگر هم بخواهید در بورس سرمایه‌گذاری کنید و خودتان دانش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نداشته باشید باید به سبدگردان‌ها مراجعه کنید اما آنها هم کف سرمایه برای سبدگردانی دارند که این روزها به ندرت کمتر از چند صد میلیون تومان است. پس این حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازارهای مختلف هم می‌تواند در تصمیم‌گیری مهم باشد.

همه دلایل بالا باعث می‌شود بخش مهمی از جامعه پس‌اندازهای کوچکش را در حساب بانکی رها کند، در حالی که بانک‌ها هم سپرده‌های پس‌انداز جذابی ندارند. بر اساس گزارش‌های رسمی، متوسط درآمد ماهانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و متوسط هزینه آنها ماهانه ۵ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان بوده ‌است. می‌شود حدس زد متوسط پس‌انداز ماهانه خانوارهای شهری ایرانی در این سال کمی بیش از یک میلیون تومان است. این عدد به قدری کم است که کار زیادی با آن نمی‌شود کرد. نظرسنجی‌ها هم همین مطلب را نشان می‌دهند.

میزان و بازار سرمایه‌گذاری‌های خرد در ایران و جهان

یک نظرسنجی ملی که توسط ایسپا در تابستان ۱۳۹۹ انجام شده نشان می‌دهد، ۳۹.۱ درصد مردم هیچ پس‏اندازی نداشته‌اند. از مابقی آنها که پس‌انداز داشته‌اند پرسیده شده که این پس‌انداز را کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. پاسخ‌ها نشان می‌دهد‌ ۱۷ درصد در بازار زمین و مسکن، ۱۶.۵ درصد در کسب‌وکار شخصی، ۹.۲ درصد در بورس، ۸.۱ درصد در بانک، ۵.۸ درصد در طلا و سکه و در نهایت ۱.۶ درصد در بازار ارز پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند.

عموماً در دنیا این پس‌اندازهای کوچک وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (Mutual Fund) و صندوق‌های بازنشستگی (Pension Fund) می‌شوند. مثلاً در آمریکا ۴۶ درصد خانوارها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ۳۱ درصد آنها در صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در ایران به دلیل انحصاری‌بودن صندوق تامین اجتماعی عملاً صندوق‌های بازنشستگی دیگر وجود ندارند. سهم صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری هم در ایران اندک و بعید است تعداد خانوارهایی که در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند به حتی پنج درصد کل خانوارها برسد.

اما چرا پس‌اندازهای خرد مردم وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌شود؟ قطعاً یک دلیل این است که اغلب نهادهای مالی موجود، بر جذب مبالغ کلان و سرمایه‌گذاران حقوقی تمرکز دارند و به همین دلیل سرویس‏های مناسب برای اشخاص حقیقی با مبالغ اندک ارائه نمی‌دهند. این در حالی است که همین رقم کوچک ماهانه یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان که به نظر اندک می‌آید اگر در تعداد خانوارهای شهری یعنی ۱۸ میلیون خانوار ضرب شود به عددی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه بدل می‌شود.

علاوه بر این، هدایت پس‌اندازهای خرد طبقه متوسط به صندوق‌ها باعث جذب منابع پایدار به بازار خواهد شد، زیرا این اعداد کوچک به صورت تدریجی و با صبوری جذب بازار شده‌اند و به همین دلیل اثر رفتارهای دسته‌ای (Herd Effect) را خنثی کرده و در عین حال ماندگاری بیشتری دارند؛ زیرا صاحبان آنها به دنبال نوسان‌گیری نیستند و انگیزه‌های بلندمدت دارند. از منظر اقتصاد کلان هم هدایت پس‏اندازهای مردم به بازار سرمایه آثار مثبت متعددی دارد.

این کار نیازمند ایجاد ابزارهای آنلاین برای پس‏‌انداز خرد (Micro-Saving) است، یعنی محصولاتی که بتوانند پس‌اندازهای کوچک خانوارها را به صورت مستمر و خودکار سرمایه‌گذاری کنند. اینجاست که فناوری مالی با پل‌زدن میان بازار پول و بازار سرمایه به گسترش فراگیری مالی از طریق توسعه پس‌انداز خرد، یاری می‌رساند.

از طرف دیگر، امکان رشد اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری در اغلب نظریات اقتصادی به تأیید رسیده اما موضوع قابل توجه این است که منابع برای سرمایه‌گذاری باید به مولدترین و کارآمدترین بخش‌ها هدایت شوند و این کار جز از طریق افراد و نهادهایی که در این زمینه خبره هستند، کارساز نیست.

در حقیقت هدایت سرمایه خرد مردم و پس‌انداز آنها به سمت تولید در یک اقتصاد کارا عامل رشد اقتصادی است و بازارهای مالی این وظیفه را به عهده دارند. از سوی دیگر نهادهای مالی با رشد و توسعه فناوری‌های مالی می‌توانند امکاناتی را در اختیار افراد قرار دهند تا پس‌اندازهای خرد مردم را در مسیر سرمایه‌گذاری درست، مصرف کنند تا با توسعه فراگیری مالی، اقتصاد کشور به رونق برسد و افراد از این طریق، به سودهای قطعی دست یابند.

این یادداشت با همکاری دوست عزیزم نیما نامداری (عضو هیئت‌مدیره شرکت بلوط)، با همین عنوان (گسترش فراگیری مالی با توسعه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خرد) در راه‌پرداخت منتشر شده است.

در انتها و برای مطالعه بیشتر در حوزه فراگیری مالی، خواندن این سه مقاله پیشنهاد می‌شود:

پس انداز کنیم یا سرمایه گذاری؟

پس انداز کنیم یا سرمایه گذاری؟ مسئله این است

پس انداز یا سرمایه گذاری

پس انداز یا سرمایه گذاری؟ هر دو مهم هستند ، اما یک چیز نیستند. در حالی که هر دو می توانند به شما در دستیابی به آینده مالی راحت تری کمک کنند ، اما مصرف کنندگان باید تفاوت ها را بدانند و اینکه چه زمانی پس انداز بهتر است و چه زمانی برای سرمایه گذاری بهتر است .

بیشترین تفاوت بین پس انداز و سرمایه گذاری در سطح ریسک پذیرفته شده است. پس انداز معمولاً به شما امکان می دهد بازده کمتری داشته باشید اما عملاً بدون خطر. در مقابل ، سرمایه گذاری به شما امکان می دهد بازده بالاتری داشته باشید ، اما برای این کار خطر ضرر را به عهده می گیرید.

در اینجا تفاوت های اساسی بین این دو وجود دارد و اینکه چرا شما برای کمک به ایجاد ثروت طولانی مدت به هر دو این استراتژی ها نیاز دارید.در ادامه با ما همراه باشید.

توضیح پس انداز و سرمایه گذاری:

پس انداز عمل کنار گذاشتن پول برای هزینه یا نیاز آینده است. وقتی می خواهید پس انداز کنید ، می خواهید پول نقد را نسبتاً سریع در دسترس داشته باشید ، شاید بلافاصله استفاده کنید. با این حال ، پس انداز می تواند برای اهداف بلند مدت نیز مورد استفاده قرار گیرد ، به ویژه هنگامی که می خواهید مطمئن باشید که پول در زمان مناسب در آینده دارید.

پس انداز کنندگان معمولاً پول را در یک حساب بانکی کم خطر واریز می کنند. کسانی که می خواهند سود خود را به حداکثر برسانند باید حساب پس انداز بالاترین درصد بازده سالانه (APY) را که می توانند پیدا کنند (تا زمانی که بتوانند حداقل شرایط موجودی را برآورده کنند) انتخاب کنند.برای اینکه بیشتر بدانید حتما مقاله چگونه پس انداز کنیم را مطالعه کنید.

سرمایه گذاری شبیه پس انداز است زیرا شما برای آینده پول می گذارید ، با این تفاوت که در عوض پذیرفتن ریسک بیشتر به دنبال بازدهی بالاتر هستید. سرمایه گذاری های معمول شامل سهام ، اوراق قرضه ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF است. برای خرید و فروش آنها از یک کارگزار سرمایه گذاری پس‌انداز و سرمایه گذاری یا حساب کارگزاری استفاده خواهید کرد.

اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید ، باید حداقل سه تا پنج سال سرمایه خود را در سرمایه گذاری نگه دارید. سرمایه گذاری ها می توانند در مدت زمان کوتاه بسیار بی ثبات باشند و حتی می توانید از این طریق ضرر کنید. بنابراین مهم است که شما فقط پولی را سرمایه گذاری کنید که بلافاصله به آن احتیاج نداشته باشید ، خصوصاً در طی یک یا دو سال.

شباهت پس انداز و سرمایه گذاری

پس انداز و سرمایه گذاری ویژگی های مختلفی دارند ، اما در یک هدف مشترک مشترک هستند: هر دو استراتژی هایی هستند که به شما کمک می کنند پول جمع کنید.

کریس هوگان ، کارشناس مالی در زمینه راه حل های رمزی و نویسنده کتاب بازنشستگی با الهام ، می گوید: “اول و مهمترین ، هر دو به دلیل آینده قرار دادن پول است.”

تفاوت پس انداز و سرمایه گذاری

یک سازمان خدمات مالی خارجی، می گوید: “هنگامی که شما از کلمات پس انداز و سرمایه گذاری استفاده می کنید ، مردم – واقعاً حدود 90 درصد مردم – فکر می کنند که این دقیقاً همان چیز است.”

در حالی که این دو تلاش دارای چند شباهت هستند ، پس انداز و سرمایه گذاری از بسیاری جهات متفاوت است. و این با نوع دارایی های هر حساب شروع می شود.

وقتی به پس انداز فکر می کنید ، به محصولات بانکی مانند حساب های پس انداز ، بازارهای پول و یا گواهی سپرده فکر کنید. کدی می گوید ، وقتی به سرمایه گذاری فکر می کنید ، به سهام ، ETF ، اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری مشترک بیندیشید.

جوانب مثبت و منفی پس انداز

پس انداز کردن

دلایل زیادی وجود دارد که شما باید در پس انداز پول سخت خود صرفه جویی کنید. برای اولین بار ، این معمولاً مطمئن ترین شرط شماست و بهترین راه برای جلوگیری از از دست دادن پول نقد در طول راه است. انجام این کار نیز آسان است و در صورت نیاز سریع می توانید به وجوه دسترسی پیدا کنید.در این باره مقاله چگونه کمتر خرج کنیم را مطالعه کنید.

در مجموع ، پس انداز با این مزایا همراه است:

 • حساب های پس انداز در ابتدا به شما می گویند که چقدر سود موجودی خود را کسب خواهید کرد.
 • پس انداز به طور کلی ساده و آسان است. معمولاً هیچ هزینه پیش پرداخت یا منحنی یادگیری وجود ندارد.

صرفه جویی با وجود مزایا ، اشکالاتی دارد از جمله:

 • بازده کم است ، به این معنی که شما می توانید با سرمایه گذاری درآمد بیشتری کسب کنید (اما تضمینی برای این کار نیست)
 • از آنجا که بازده کم است ، ممکن است به مرور زمان قدرت خرید خود را از دست دهید ، زیرا تورم پول شما را از بین می برد.

جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری کردن

پس انداز قطعاً اقدامی ایمن تر از سرمایه گذاری است ، اگرچه ممکن است به معنای بیشترین ثروت در طولانی مدت نباشد.

اگر شما مجموعه ای کاملاً متنوع از سهام را در اختیار داشته باشید ، پس به راحتی با گذشت زمان تورم را پشت سر گذاشته و قدرت خرید خود را افزایش می دهید. در حال حاضر ، نرخ تورمی که فدرال رزرو از آن استفاده می کند 2٪ است . اگر بازده شما زیر نرخ تورم باشد ، به مرور قدرت خرید خود را از دست می دهید.

اگرچه پتانسیل بازدهی بالاتری وجود دارد ، اما سرمایه گذاری اشکالاتی دارد:

 • بازدهی تضمین شده نیست و این احتمال وجود دارد که حداقل در کوتاه مدت با نوسان ارزش دارایی خود ضرر کنید.
 • بسته به زمان فروش و اقتصاد کل ، ممکن است آنچه را که برای سرمایه گذاری گذاشته اید بازگردانید.
 • شما می خواهید حداقل سه سال پس‌انداز و سرمایه گذاری اجازه دهید پول شما در یک حساب سرمایه گذاری باقی بماند تا بتوانید از هر کاهش نزولی کوتاه مدت استفاده کنید. به طور کلی ، شما می خواهید سرمایه های خود را تا زمانی که ممکن است نگه دارید – و این به معنای عدم دسترسی به آنها است.
 • از آنجا که سرمایه گذاری می تواند پیچیده باشد ، احتمالاً برای انجام این کار به کمک متخصص نیاز خواهید داشت – مگر اینکه وقت و مهارت لازم را برای آموزش چگونگی خود داشته باشید.
 • هزینه ها می توانند در حساب های کارگزاری بیشتر باشند. برای معامله سهام یا صندوق اغلب مجبور به پرداخت هزینه هستید ، اگرچه برخی از کارگزاران معاملات رایگان را انجام می دهند . و ممکن است برای مدیریت پول خود نیاز به پرداخت یک متخصص داشته باشد.

بالاخره کدام یک بهتر است؟ پس انداز یا سرمایه گذاری؟

با توجه به توضیحاتی که دادیم و اگاه شدن از شرایط پس انداز و سرمایه گذاری و اینکه چه مزایا و معایبی دارد نتیجه می گیریم اینکه پس انداز بهتر است یا سرمایه گذاری کاملا بستگی به شخص شما دارد.

اما این را باید در نظر داشت که وقتی پس انداز می کنید خطری پول شما را تهدید نمی کند و ریسک در بر ندارد اما این به این معنا نیست که می توانید در بازه ی کم پول زیادی را بدست بیاورید.

در خصوص سرمایه گذاری نیز باید گفت اگرچه می توانید در بازه ی زمانی کم پول زیادی و یا مطلوبی را بدست بیاورید اما ریسک بالایی را باید متحمل شوید زیرا در سرمایه گذاری هم سود می باشد هم ضرر.اگر در زمینه سرمایه گذاری دچار تردید هستید پیشنهاد می کنیم مقالات زیر را بخوانید:

چقدر سرمایه گذاری کنیم و چقدر پس انداز؟

تعادل در سرمایه گذاری و پس انداز

بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار نمی‌دانند که پس انداز کردن پول و سرمایه گذاری دو چیز کاملا متفاوت هستند. این دو، اهداف پس‌انداز و سرمایه گذاری متفاوتی دارند و نقش‌های متفاوتی در استراتژی اقتصادی و ترازنامه شما بازی می‌کنند. درک روشن این مطلب پیش از شروع سفر خود برای کسب ثروت و یافتن استقلال مالی برای شما ضروری است زیرا از بسیاری از غم‌ها و استرس‌ها جلوگیری می‌کند.

من مشاهده کرده ام که بسیاری از افراد همه چیز خود را با وجود داشتن یک پرتفولیو (سبد سهام) خوب، از دست داده‌اند، زیرا اهمیت نقش پول نقد را در پرتفولیوی خود نمی‌دانسته‌اند. همیشه نقش پول نقد این نیست که باعث درآمدی برای شما شود.

شاید برای شروع بهتر باشد تا با تعریف هر یک از مفاهیم پس انداز و سرمایه گذاری، به بررسی تفاوت‌های این دو بپردازیم. با مجله واگویه همراه شوید.

تعریف پس انداز چیست؟

پس انداز کردن پول عبارت است از کنار گذاشتن پول در یک مکان بسیار امن و سیال بصورت اوراق بهادار یا حساب‌های بانکی. منظور از سیال این است که می‌توان در یک مدت بسیار کوتاه معمولا چند روزه آن را فروخت یا به آن دسترسی داشت. حساب‌های بانکی جاری، کوتاه مدت و پس انداز از این جمله‌اند. اوراق بهادار یا اوراق قرضه دولتی نیز در این گروه قرار می‌گیرند.

مهمتر از همه اینکه منابع پول نقد هر زمان که بخواهید باید موجود باشند به طوریکه بتوانید تحت هر شرایطی از آنها استفاده کنید. بسیاری از سرمایه گذاران مشهور و ثروتمند و همچنین تعداد زیادی از سرمایه گذاران مسن که در دوران رکود بزرگ آمریکا حضور داشته‌اند، توصیه می‌کنند که مقدار زیادی پول نقد را در جایی که فقط خود شما از آن اطلاع دارید نگهداری کنید، حتی اگر با این کار مقداری هم پول از دست بدهید!

در طی فروپاشی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، برخی از مدیران صندوق‌های پوشش ریسک، همسران خود را می‌فرستادند تا از دستگاه‌های ATM تا آنجا که می‌توانستند پول نقد بگیرند زیرا که اعتقاد داشتند کل اقتصاد در حال فروپاشی بود و تا مدتی نخواهند توانست به اسکناس‌های دلار دسترسی داشته باشند.

نکته مهم : ابتدا حفاظت سرمایه را برای پس انداز هایتان انجام دهید و سپس به دیگر ملاحظات مربوط به آن بپردازید. به عنوان مثال، به سرعت تورم خیلی توجه داشته باشید، چرا که با رشد تورم ارزش نقدینگی شما کاهش پیدا می‌کند.

تعریف سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری پول به پروسه‌ای گفته می‌شود که طی آن شما پول یا سرمایه خود را برای خرید یک دارایی استفاده می‌کنید که فکر می‌کنید با احتمال خوبی در طی زمان، سودی با نرخ قابل قبول و مطمئن برای شما خواهد داشت و شما را ثروتمند می‌کند، حتی اگر چندین سال برای شما بی ثباتی را به همراه داشته باشد.

سرمایه گذاری‌های واقعی با یک نوعی از حاشیه اطمینان پشتیبانی می‌شوند که بیشتر به شکل دارایی‌ها و یا درآمد‌های مالک می‌باشد. همانگونه که می‌دانید، بهترین سرمایه گذاری‌ها آنهایی هستند که دارایی‌های تولید کننده نامیده می‌شوند از قبیل سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات.

پیشنهاد می کنیم در مورد سرمایه گذاری این مطلب را هم بخوانید: ۵ نکته که قبل از سرمایه گذاری باید بدانید

ایجاد تعادل بین پس انداز و سرمایه گذاری

همواره باید پس انداز کردن پول قبل از سرمایه گذاری آن صورت گیرد. به پس انداز مانند پایه و اساس بنای اقتصادی زندگی خود نگاه کنید. دلیل آن ساده است. اگر ارثیه قابل توجهی به شما نرسیده است، فقط پس اندازهای شما می‌تواند به عنوان سرمایه لازم برای سرمایه گذاری عمل کند.

اگر شرایط اقتصادی سخت شود و شما به پول نقد نیاز پیدا کنید، به احتمال زیاد سرمایه گذاری‌های خود را در بدترین زمان ممکن خواهید فروخت. و این روش درستی برای پولدار شدن نیست.

در مورد پس انداز کردن پول در زندگی باید به دو نکته زیر توجه کنید:

 • به عنوان یک قانون کلی، پس اندازهای شما باید حداقل به مدت شش ماه همه مخارج شما از قبیل وام مسکن، پرداخت دیگر وام‌ها، هزینه‌های بیمه، قبض‌های آب و برق و گاز و تلفن، خوراک و هزینه‌های پوشاک را تامین کند. به این ترتیب اگر شغل خود را از دست بدهید، زمان کافی خواهید داشت تا زندگی خود را رو به راه کنید و از فشار شدیدی که در اثر زندگی بدون حقوق ماهانه ایجاد می‌شود رنج نبرید.
 • هر هدف خاصی در زندگی شما که نیاز به مبلغ زیادی پول در طی پنج سال آینده داشته باشد باید از محل پس اندازها تامین شود و نه از محل سرمایه گذاری. بازار بورس در کوتاه مدت ممکن است بسیار بی ثبات باشد بطوریکه در عرض یک سال ۵۰٪ از ارزش خود را از دست بدهد.

پس از اینکه این موارد به علاوه بیمه سلامتی خود را فراهم کردید، می‌توانید شروع به سرمایه گذاری کنید.

ما مشتاق خواندن نظرات شما هم هستیم. بنظر شما بین پس انداز و سرمایه گذاری باید چه تعادلی برقرار باشد؟ شما در حال حاضر چقدر پس انداز و چقدر سرمایه گذاری کرده‌اید؟ لطفا تجربیات خودتان را با ما در میان بگذارید.

برای پس انداز و سرمایه گذاری خرید طلای آب شده بهتر است یا سکه؟

برای پس انداز و سرمایه گذاری خرید طلای آب شده بهتر است یا سکه؟

بازار سکه بیشتر دچار نوسانات قیمتی و اسیر بازی عرضه و تقاضا است و دست‌های پشت پرده روی قیمت سکه و ایجاد حباب سکه، نقش دارند از همین پس‌انداز و سرمایه گذاری رو غالباً سرمایه‌گذاری در این بازار را توصیه نمیشود.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، این روزها خرید طلا و سکه به علت نقدشوندگی خوب، سرمایه گذاری مطمئن، بازدهی خوب و حفظ ارزش پول با گذشت زمان به یکی از گزینه های جذاب برای مردم تبدیل شده است. خرید و فروش طلا در ایران به روش های مختلفی امکان پذیر است. از متداول ترین روش های خرید طلا در ایران می توان خرید فیزیکی طلا، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا و سپرده های طلا را نام برد. در میان روش های خرید فیزیکی طلا، طلای آب شده دارای محبوبیت زیادی است.

بسیاری از سرمایه گذاران نوپا و مردم عادی که قصد دارند ماهیانه مبلغی از درآمد خود را پس انداز کنند، هنوز سردرگمند و نمی دانند در کدام یک از این بازارها سرمایه گذاری کنند؛ طلای آب شده یا سکه؟ خب مطمئناً اگر از بزرگ ترین سرمایه گذاران در بازار پس‌انداز و سرمایه گذاری هم بپرسید، هر کدام از دیدگاه و با دلایل منطقی خود یکی از این دو بازار را پیشنهاد می دهند.

بسیاری عقیده دارند بازار طلا، جای هیچ گونه ریسکی نیست و وارد شدن به بازار خرید و فروش طلای آب شده چه به صورت نقدی و چه به صورت کاغذی از بیخ و بُن اشتباه است چرا که دست متقلبان و سودجویان در خرید و فروش طلای آب شده باز است و تشخیص این تقلب ها کار رستم دستان است و بس! اگر اشتباه و تقلبی در خرید و فروش طلای آبشده صورت گیرد، دست فرد متضرر به هیچ جا بند نیست، در مقابل، پس‌انداز و سرمایه گذاری آن ها زیر چتر امن بازار سکه راه رفتن را توصیه می کنند و پرداخت مالیات و کارمزد سکه را تضمینی بر معاملات خود می دانند.

عده ای از بازاریان نیز درست مخالف این نظر را دارند و سرمایه گذاری روی طلا آب شده را پیشنهاد می کنند چراکه معتقدند با نپرداختن مالیات و کارمزد می توانند طلای بیشتری پس انداز کنند. همچنین معتقدند بازار سکه بیشتر دچار نوسانات قیمتی و اسیر بازی عرضه و تقاضا است و دست های پشت پرده روی قیمت سکه و ایجاد حباب سکه، نقش دارند از همین رو غالباً سرمایه گذاری در این بازار را توصیه نمی کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.