رونق بازار سرمایه


مقایسه کارایی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق بازار سرمایه در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای کسب سود بیشتر در جستجوی راهی برای پیش‌بینی قیمت سهام هستند، ازجمله این روش‌ها تجزیه‌وتحلیل تکنیکال می­باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه بازدهی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر­ می­باشد. در این پژوهش دوره رونق و رکود بازار سرمایه با استفاده از روش غیرخطی تغییر رژیم مارکف تخمین زده شد و محدوده زمانی 1/6/91 تا 28/12/92 دوره رونق و 1/1/93 تا 28/12/93 دوره رکود بازار سرمایه شناسایی شده است. با اعمال فیلترهایی نمونه 10تایی از شرکت‌های فعال‌تر انتخاب و پس از شناسایی سیگنال‌های خریدوفروش سهام با استفاده از اندیکاتورها در محیط نرم‌افزاری Asa، از آزمون t -­ مستقل برای مقایسه اندیکاتورها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که میانگین بازدهی حاصل از رونق بازار سرمایه شاخص قدرت نسبی در دوره رونق با سایر اندیکاتورها در دوره رکود بازار سرمایه تفاوت معناداری دارد. همچنین بین میانگین بازدهی اندیکاتورهای میانگین متحرک، میانگین متقاطع و میانگین متحرک همگرایی _ واگرایی در دوره رکود و رونق تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* امیری، مقصود و بیگلری کامی، مهدی .(1393)." پیش­بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیستم، 79-94.

* پورزمانی، زهرا و رضوانی اقدم، محسن.(1396)." مقایسه کارآمدی استراتژی­های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره­های صعودی و نزولی"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال دهم، شماره سی­و­سوم، 17-31.

* پورزمانی، زهرا و رضوانی مقدم، محسن .(1394). " مقایسه کارائی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید ونگهداری برای خریدسهام" . فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، سال چهارم، شماره شانزدهم ،27-43.

* تهرانی، رضا واسماعیلی، محمد .(1391). " بررسی تأثیراستفاده ازشاخص های مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاه مدت سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال پنجم، شماره سیزدهم، 21-33.

* صفانور، محمد .(1391). "تحلیل تفاوت سودآوری روش های تحلیل تکنیکی وتحلیل بنیادی در انتخاب سهام شرکت­های فعال­تربورس اوراق بهادار تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،گروه مدیریت.

* فتاح نژاد، محدثه .(1391). « بررسی نرخ سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های تکنیکی طی سال های 89-90 » . پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت -گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

* فتحی، سعید وپرویزی، ناهید .(1395). "سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها قوانین میانگین متحرک". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال هفتم، شماره بیست وهشتم،41-53.

* محمدی، علی .(1394). مرجع کامل تحلیل تکنیکال دربازارسرمایه، سلسله کتاب­های تحلیل دربازارهای سرمایه،1، تهران، رونق بازار سرمایه مؤسسه کتاب مهربان نشر.

* هیبتی، فرشاد و همکاران .(1389)." ارتباط بین دو رویکرد قیمت­گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال سوم، شماره پنجم،115-136.

* Ang, A., & Timmermann, A. G. (2011). Regime Changes and Financial Markets. Netspar Discussion Papers. DP 06/2011-068.

* Biondo,A.E;Pluchino,A;Rapisarda,A.and Helbing,D .(2013). " Are random trading strategies more successful than technical ones?"ArXiv,1303.43-51.

* Brealey, R. A. (1969). An introduction of risk and return from common stocks. Cambridge, Mass.: M.I.T Press, 25.

* Boobalan , C .(2014). “TECHNICAL ANALYSIS IN SELECT STOCKS OF INDIAN COMPANIES “.International journal of Business and Administration Research Review،vol.2،Issue.4،pp.26-36.

* Cologni, A., and M. Manera, (2009), “The Asymmetric Effects of Oil Shocks on Output Growth: A Markov–Switching Analysis for the G-7 Countries", Economic Modeling Vol. 26, pp. 1-29.

* Hamilton, J.D., (1989). A new approach to the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle. Econometrica,57 (2), 357–384.

* Hoang Hung.N and Zhaojun .Y.(2013).” Profitability of Applying Simple Moving Average Trading Rules for the Vietnamese Stock Market”، Journal of Business & Management Volume 2, Issue 3 (2013), 22-31.

* Hudson, R, Dempsey, M and Keasey, K). 1996). “A note the weak from efficiency of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock price – 1935 to 1994’’. Journal of Banking & Finance, 20, pp.1121-1132.

* Kresta, A and Franek, J .(2015). “Analysis of moving average rules applicability in Czech market “. Procedia Economics and Finance, 30, 364 -371.

* Kuan-Cheng,Ko and et al)2014)"، Value investing and technical analysis in Taiwan stock market", Pacific-Basin Finance Journal,26,14-36.

* Masry, M .(2017). “رونق بازار سرمایه The Impact of Technical Analysis on Stock Returns in an Capital Markets (ECM, s) Country: Theoretical and Empirical Study “. International Journal of Economics and Finance, Vol.9, No.3, pp, 91-107.

* Krolzig, H.M .(1997). Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis. Springer, Berlin.

* Park and Irwin’s .(2007)."WHAT DO WE KNOW ABOUT THE PROFITABILITY OF TECHNICAL ANALYSIS? ". Journal of Economic Surved, vol.21, no.4, pp.786-826.

* Ratner, M and Leal, R .(1998). “Tests of Technical Strategies in the Emerging Equity Market of Latin America and Asia “. Journal of Banking & Finance, 23, pp.1887-1905.

* Roberts, H. V. (1959). Stock market patterns and financial analysis: Methodological suggestions. The Journal of Finance, 14(1), 1-10.

* Stankovic, J, Markovic, I and Stojanovic, M .(2015(. “Investment Strategy Optimization Using Technical Analysis and Predictive Modeling in Emerging Markets”,19,51-62

گزارش - تقاضای جلوگیری از ریزش های پیوسته بازار سرمایه- دولت بسته 10 بندی رونق بورس را اجرایی کند

سرویس اقتصادی - تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویش هایی در سامانه فارسِ من، خواستار حمایت دولت از بورس شده اند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - بورس از ابتدای سال 1400، در هر حال نوسان است و بیشتر سهامداران ترجیح داده اند سرمایه خود را از بورس خارج کنند. همین مساله سبب شده است تا معاملات بورس با کمبود نقدینگی و رکود همراه باشد.

به عبارت دیگر، بورس تهران از اواسط اردیبهشت تحت تاثیر سناریوهای مختلف از برآیند بازارهای جهانی، اخبار مرتبط با رخدادهای بین المللی و تعدد ریسک های سیستماتیک حرکت در مدار نزولی را آغاز کرد و در مدت یادشده در وضعیتی نوسانی وارد فاز جدیدی از رکود و کاهش بازدهی شده است.

این وضعیت که سهامداران و کارشناسان از آن تحت عنوان یک دوره فرسایشی همراه با ناملایمات یاد می کنند، نگاه به بورس را تغییر داده است. عملکرد بازار سرمایه نسبت به بازارهای دارایی دیگر متلاطم جلوه داده شده است؛ عملکرد بازارهای رقیب نیز بنا بر اطلاعات آماری به درستی بر این موضوع تاکید می کند و بازدهی بیشتر آنها نیز در این مدت تائیدکننده همین موضوع است.

در هفته های گذشته هرچند بازار دو چهره معاملاتی متفاوت را از خود به نمایش گذاشت؛ اما بررسی های به عمل آمده حاکی از تداوم احتمالی روند رو به رشد قیمت برخی سهام در هفته جاری است. این شرایط از جهتی می تواند سبب کاهش نگرانی هایی درمیان سرمایه گذاران بازار سهام شود.

* دولت برای حمایت از سهامداران بسته 10 بندی را اجرایی کند

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی گفت: روند حرکتی قیمت سهام نشان می دهد، قیمت ها در این بازار فراتر از انتظارات در ریل اصلاحی قرار گرفته است، در واقع طولانی شدن پروسه افت قیمت ها با توجه به خیز قیمتی در بازارهای دیگر موقعیت این بازار نزد سرمایه گذاران را متزلزل کرده است.

وی ادامه داد: سهامداران خرد انتظار دارند، شرکت های حقوقی وابسته به دولت و دولت در بازار مداخله کرده و از افت بیشتر بازار سهام جلوگیری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بعد از درگیری دو ساله بازار سرمایه با رکود، افزایش انتظارات از سوی سرمایه گذاران نسبت به پایان این دوران ملتهب بورس خواسته به حقی است. در این زمینه دولت باید وارد ماجرا شده و بسته 10 بندی که در سال گذشته برای حمایت از بورس به تصویب هیئت دولت رسید را زودتر اجرایی کند.

* پویش هایی برای ورود دولت به ماجرای بورس

در همین زمینه پویش های متعددی در سامانه فارس من توسط مخاطبان خبرگزاری فارس به ثبت رسیده است؛ در پویشی با عنوان «درخواست جلوگیری از ریزش بازار بورس»، مخاطبان نوشته اند: «تحلیل گران بازار بر رسیدن شاخص به ۱۳۵۰ واحد که اصلاح موج ۵ محسوب می شود و زمان بر و سخت است را پیش بینی می کنند. در این تحلیل که تا اواخر مهر طول می کشد، سهام ها ۲۰ تا ۵۰ درصد دیگر ریزش خواهند داشت. از دولت تقاضا داریم بر تعهدی که بر حمایت از بورس در زمان انتخابات بسته پایبند باشد و از سهامداران که تا الان هم در ضررهای زیادی هستند حمایت کنید چه رسد به ریزش مجدد و اصلاح دیگر. پس دولت با حمایت از بازار از ریزش جلوگیری کند».

در پویش دیگری با عنوان «دلیل در جا زدن هر روزه بورس چیست؟» مخاطبان خبرگزاری فارس خواستار رسیدگی به وضعیت بورس شده اند. در متن این پویش آمده است: «از سال ۱۴۰۰، وعده اصلاح بورس و جبران زیان سهامداران مطرح شد، اما اکنون هیچ کس متولی حل مشکل بورس نمی شود. چرا هر روز باید شاهد افت ارزش سهام ها و قیمت های بورسی باشیم؟ چرا کسی متولی پیگیری این ضرر بزرگ نمی شود؟ در آغازین روزهای سال ۱۳۹۹ آقای روحانی وعده کسب سود و منفعت بزرگ را می دادند اما اکنون امکان جبران زیان سهامداران را غیرممکن می دانند».

در پویش دیگری که درباره نماد کاما است، مخاطبان خواستار رسیدگی به وضعیت این نماد شده اند. عنوان این پویش «زیان سهامداران در کاما بررسی شود» بوده و در متن آن آمده است: «ریزش بیش از ۸۵ درصدی سهم، عدم فروش محصول در زمان مناسب، عدم تقسیم سود مناسب، عدم انطباق افزایش هزینه های عملیاتی با نرخ تورم، نیاز به تحقیق و تفحص در مورد شرکت های زیرمجموعه که به صورت کارمزدی کار می کنند.».

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری های مختلفی در این باره خواهد داشت.

راهکارهایی برای رونق بازار سرمایه

راهکارهایی برای رونق بازار سرمایه

بازار سرمایه طی دو سال اخیر نسبت به گذشته بسیار متفاوت‌تر شده است و اقبال بسیاری در سال ۹۹ برای این بازار ایجاد شد‌ و افراد زیادی به این بازار ورود کردند. آزادسازی سهام عدالت یکی دیگر از اتفاقات مهم سال گذشته بازار سرمایه به حساب می‌آید؛ به‌طوری‌که در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌رسند. به گونه‌ای که بالای ۶۰ درصد از افراد جامعه سهامدار هستند. بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیار بالا دارد که یکی از این موارد این است که نقدینگی‌های خرد و غیرمولد را جذب و به سمت بازارهای مولد هدایت می‌کند. بازارهایی که خود می‌توانند مخل شرایط مناسب اقتصادی کشور باشند.

بنابراین بهتر است از ظرفیت موجود استفاده بهینه را در زمینه رونق تولید، افزایش اشتغال و غیره داشت. این ظرفیت بسیار ارزشمند است و برای اینکه بتوانیم رونق در صادرات و سایر حوزه‌های مهم داشته باشیم باید سرمایه‌های غیر مولد را از طریق بازار سرمایه به بازارهای مولد هدایت کنیم. در حال حاضر بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام وجود دارد که نیاز به نقدینگی و منابع مالی دارد. می‌توانیم این موارد را به عنوان رونق بازار سرمایه شرکت‌های سهامی عام به بورس عرضه کنیم البته نه تنها ازباب فروش بلکه از طریق افزایش سرمایه منابع را جذب کنیم و این پروژه‌ها را به اتمام برسانیم چرا که از این طریق می‌توان اشتغال ایجاد نمود. بنابراین باید این موضوع را در نظر داشت که بازار سرمایه پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد و از ابزارهای مختلف آن می‌توان استفاده کرد؛ به عنوان نمونه، برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ نیز می‌توان از بازار سرمایه استفاده کرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط از نظام بانکی تأمین سرمایه کنند اما در مقابل بخش‌های بزرگ و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند. البته باید این را هم در نظر داشت که ظرفیت بازار سرمایه تا یک اندازه است. جالب است بدانیم که انتظار می‌رود دخالت در بازار سرمایه به حداقل برسد و از این بازار استفاده ابزاری نشود چرا که نباید دولت زمانی که به این بازار نیاز دارد از آن استفاده ابزاری کرده و بعد آن را رها کند چرا که افراد با اعتماد به این بازار ورود پیدا می‌کنند بنابراین این اعتماد نباید خدشه‌دار شود. از سوی دیگر، باید متذکر شد که انتظار می‌رود، محصول شرکت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد به صورت دستوری قیمت‌گذاری نشود مانند خودرو، پتروشیمی، فولادی‌ها و غیره. چرا که در سایه قیمت‌گذاری دستوری عملا سهامدار متضرر می‌شوند و در این حالت حاشیه رونق بازار سرمایه سود سهام‌دار کاهش یا زیان او افزایش پیدا می‌کند. همچنین جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی شده در بازار سرمایه از دیگر مواردی است که می‌تواند جان تازه‌ای به این بازار بدهد. یا ارتقاء جایگاه این بازار از دیگر راهکارهای موثر برای رونق بورس به حساب می‌آید؛ چرا که با توجه به سرمایه‌های عظیمی که در این بازار است این نیاز حس می‌شود که از بعد سازمانی هم یک جایگاهی داشته باشد و بتواند مدیریت را بهتر از بخش مالی و اقتصادی کشور انجام دهد. به گونه‌ای که از خارج از کشور منابعی را جذب کند؛ زیرا در حال حاضر از موقعیت خوبی برای جذب سرمایه برخوردار است. با نگاه به این مسائل، سازمان بورس نیازمند یک‌سری چابک‌سازی و کاهش بروکراسی است. همچنین به روزرسانی قوانین می‌تواند یک راهکار موثر دیگر برای رونق بازار سرمایه به حساب‌ آید تا سبب تسهیل در انجام امور شود. در همین حال، سازمان هم نباید در فرآیند خرید‌ها دخالت داشته باشد تا بتواند بر اساس مکانیزم بازار نظارت بهتری داشته باشد؛ چرا که نظارت با دخالت متفاوت است.

نگاهی به راهبردهای سند تحول دولت برای رونق بازار سرمایه

نگاهی به راهبردهای سند تحول دولت برای رونق بازار سرمایه

صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از ابزارهای مالی برای افراد ریسک گریزی است که می‌خواهند در بورس، سرمایه‌گذاری کرده و سودی بیش از سود پرداختی از سوی بانک‌ها را کسب کنند.

به گزارش گروه اقتصاد باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)رونق بازار سرمایه ، حدود ۷ ماه از عمر دولت سیزدهم سپری شده و تیم اقتصادی دولت، تحقق رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود از ابتدای فعالیت در دستور کار قرار داده است. به تازگی سندی موسوم به سند تحول دولت مردمی منتشر شده که خط‌ مشی‌های اصلی دولت را در حوزه‌های مختلف مشخص کرده است.

در واقع سند تحول در بخش اقتصادی سعی کرده چالش‌های اساسی کشور در حوزه‌های تولید و اشتغال، محیط کسب‌وکار، خصوصی‌سازی، بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، رمزارزها، بودجه، مالیات، زیرساخت‌ها، مسکن و. را مورد بررسی قرار دهد و راهکارهایی را جهت حل موانع پیشرفت این حوزه‌ها ارائه دهد.

بیشتر بخوانید

صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از ابزارهای مالی برای افراد ریسک گریزی است که می‌خواهند در بورس، سرمایه‌گذاری کرده و سودی بیش از سود پرداختی از سوی بانک‌ها را کسب کنند.

اما این صندوق‌ها به دلیل قوانین دست و پا گیری که در دوره‌های قبل برای آنها ایجاد شده بود، به صورت تکلیفی باید سهام یا اوراق بدهی خریداری می‌کردند و از آزادی عمل در این زمینه برخوردار نبودند. دولت در ۶ ماه گذشته برنامه‌های متعددی برای تقویت صندوق‌ها و اصلاح سازوکارهای تجهیز منابع در بازار بدهی در بازار سرمایه داشته است.

مشخص شدن یک روز خاص برای انجام معاملات عمده اوراق بدهی یکی از موضوعات مهمی بوده است که در راستای اصلاح سازوکارهای تجهیز منابع در بازار بدهی انجام گرفته است.

* اقدامات دولت در زمینه تقویت صندوق‌ها با درآمد ثابت

در زمینه تقویت صندوق‌ها با درآمد ثابت که می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان افرادی که توانایی معامله در بازار سرمایه ندارند، را به خود جلب کند، می‌تواند یکی از اقدامات و راهکارهای درست دولت سیزدهم در زمینه عمق بخشی به بورس و حمایت از آن باشد.

در این زمینه تیم اقتصادی دولت راهکارهایی مانند، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به منظور توسعه ظرفیت تأمین مالی برای اوراق دولتی و شرکتی از طریق تجهیز منابع مالی خُرد با استفاده از ظرفیت صندوق‌های با درآمد ثابت دوم، کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری در رونق بازار سرمایه رونق بازار سرمایه سهام و اِعمال تدریجی محدودیت بر خرید هر انتشار توسط صندوق‌های تحت مدیریت نهادهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، شناورکردن ارزش واحد صندوق‌ها و برخورد با دست‌کاری قیمتی اوراق، کاهش تدریجی سقف گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و ممنوعیت سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای رابطه سهامداری مستقیم و غیرمستقیم با مدیریت صندوق بوده است.

* صندوق‌های با درآمد ثابت کوتاه مدت نیاز فعلی بازار سرمایه

تجمیع سرمایه‌های خرد یکی از اهداف صندوق‌های با درآمد ثابت است، اما ماهیت این صندوق‌ها در شرایط فعلی به صورت دایمی و بلندمدت تعریف شده است. در صورتی که برخی از صندوق‌های تازه تاسیس به صورت کوتاه مدت مجوز فعالیت داشته باشند، می‌توانند از این طریق هم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و هم منابع مورد نیاز دولت در زمینه طرح های عمرانی زود بازده را تامین کنند.

در صورتی که دولت و سازمان بورس بتوانند این صندوق ها را تشکیل دهند، می توان امیدوار بود بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مالی طرح‌های دولت و شرکت‌ها از بین برود.

* کاهش ریسک صندوق‌ها گزینه جدی دولت برای جذب سرمایه‌های خرد

یکی از زمینه‌های ریسک در صندوق‌های با درآمد ثابت، سهم ۲۵ درصدی این صندوق‌ها در خرید سهام است. در این زمینه به طور مشخص به مساله ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام اشاره شده است و دولت قصد دارد با کاهش میزان سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از ریسک‌های ناشی از کاهش یا افزایش قیمت سهام به دلایل مختلف جلوگیری کند.

در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، آنگاه این صندوق ها از شرایط فعلی از نظر ریسک، جذابیت بالاتری را ایجاد خواهند کرد و همین مساله باعث افزایش توانایی آنها در جذب سرمایه‌های خرد خواهد بود.

در صورتی که این کاهش ریسک را در کنار بازدهی‌های کوتاه مدت و موردی قرار دهیم، رونق بازار سرمایه می‌توان گفت، یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در حال شکل گیری است که می‌تواند کمک قابل توجهی به مساله نقدینگی واحدهای تولیدی و طرح‌های عمرانی دولت داشته باشد.

نگاهی به راهبردهای سند تحول دولت برای رونق بازار سرمایه

نگاهی به راهبردهای سند تحول دولت برای رونق بازار سرمایه

صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از ابزارهای مالی برای افراد ریسک گریزی است که می‌خواهند در بورس، سرمایه‌گذاری کرده و سودی بیش از سود پرداختی از سوی بانک‌ها را کسب کنند.

به گزارش گروه اقتصاد باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، حدود ۷ ماه از عمر دولت سیزدهم سپری شده و تیم اقتصادی دولت، تحقق رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود از ابتدای فعالیت در دستور کار قرار داده است. به تازگی سندی موسوم به سند تحول دولت مردمی منتشر شده که خط‌ مشی‌های اصلی دولت را در حوزه‌های مختلف مشخص کرده است.

در واقع سند تحول در بخش اقتصادی سعی کرده چالش‌های اساسی کشور در حوزه‌های تولید و اشتغال، محیط کسب‌وکار، خصوصی‌سازی، بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، رمزارزها، بودجه، مالیات، زیرساخت‌ها، مسکن و. را مورد بررسی قرار دهد و راهکارهایی را جهت حل موانع پیشرفت این حوزه‌ها ارائه دهد.

بیشتر بخوانید

صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از ابزارهای مالی برای افراد ریسک گریزی است که می‌خواهند در بورس، سرمایه‌گذاری کرده و سودی بیش از سود پرداختی از سوی بانک‌ها را کسب کنند.

اما این صندوق‌ها به دلیل قوانین دست و پا گیری که در دوره‌های قبل برای آنها ایجاد شده بود، به صورت تکلیفی باید سهام یا اوراق بدهی خریداری می‌کردند و از آزادی عمل در این زمینه برخوردار نبودند. دولت در ۶ ماه گذشته برنامه‌های متعددی برای تقویت صندوق‌ها و اصلاح سازوکارهای تجهیز منابع در بازار بدهی در بازار سرمایه داشته است.

مشخص شدن یک روز خاص برای انجام معاملات عمده اوراق بدهی یکی از موضوعات مهمی بوده است که در راستای اصلاح سازوکارهای تجهیز منابع در بازار بدهی انجام گرفته است.

* اقدامات دولت در زمینه تقویت صندوق‌ها با درآمد ثابت

در زمینه تقویت صندوق‌ها با درآمد ثابت که می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان افرادی که توانایی معامله در بازار سرمایه ندارند، را به خود جلب کند، می‌تواند یکی از اقدامات و راهکارهای درست دولت سیزدهم در زمینه عمق بخشی به بورس و حمایت از آن باشد.

در این زمینه تیم اقتصادی دولت راهکارهایی مانند، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به منظور توسعه ظرفیت تأمین مالی برای اوراق دولتی و شرکتی از طریق تجهیز منابع مالی خُرد با استفاده از ظرفیت صندوق‌های با درآمد ثابت دوم، کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری در سهام و اِعمال تدریجی محدودیت بر خرید هر انتشار توسط صندوق‌های تحت مدیریت نهادهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، شناورکردن ارزش واحد صندوق‌ها و برخورد با دست‌کاری قیمتی اوراق، کاهش تدریجی رونق بازار سرمایه سقف گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و ممنوعیت سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای رابطه سهامداری مستقیم و غیرمستقیم با مدیریت صندوق بوده است.

* صندوق‌های با درآمد ثابت کوتاه مدت نیاز فعلی بازار سرمایه

تجمیع سرمایه‌های خرد یکی از اهداف صندوق‌های با درآمد ثابت است، اما ماهیت این صندوق‌ها در شرایط فعلی به صورت دایمی و بلندمدت تعریف شده است. در صورتی که برخی از صندوق‌های تازه تاسیس به صورت کوتاه مدت مجوز فعالیت داشته باشند، می‌توانند از این طریق هم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و هم منابع مورد نیاز دولت در زمینه طرح های عمرانی زود بازده را تامین کنند.

در صورتی که دولت و سازمان بورس بتوانند این صندوق ها را تشکیل دهند، می توان امیدوار بود بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مالی طرح‌های دولت و شرکت‌ها از بین برود.

* کاهش ریسک صندوق‌ها گزینه جدی دولت برای جذب سرمایه‌های خرد

یکی از زمینه‌های ریسک در صندوق‌های با درآمد ثابت، سهم ۲۵ درصدی این صندوق‌ها در خرید سهام است. در این زمینه به طور مشخص به مساله ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام اشاره شده است و دولت قصد دارد با کاهش میزان سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از ریسک‌های ناشی از کاهش یا افزایش قیمت سهام به دلایل مختلف جلوگیری کند.

در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، آنگاه این صندوق ها از شرایط فعلی از نظر ریسک، جذابیت بالاتری را ایجاد خواهند کرد و همین مساله باعث افزایش توانایی آنها در جذب سرمایه‌های خرد خواهد بود.

در صورتی که این کاهش ریسک را در کنار بازدهی‌های کوتاه مدت و موردی قرار دهیم، می‌توان گفت، یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در حال شکل گیری است که می‌تواند کمک قابل توجهی به مساله نقدینگی واحدهای تولیدی و طرح‌های عمرانی دولت داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.