انواع حساب‌ ها


انواع حساب‌ ها

حساب های بانک دی :

الف) سپرده قرض الحسنه پس انداز :

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی، حسابی است که صاحب حساب بمنظور مشارکت در امر خیرخواهانه و خداپسندانه قرض الحسنه، وجوه خود را نزد بانک تودیع می نماید تا در جهت گره گشائی و رفع نیازهای افراد جامعه در قالب عقد قرض الحسنه بکار گرفته شود.

ضوابط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی :

تعریف: سپرده قرض الحسنه جاری ، حسابی است که بر اساس شرایط و مقررات مربوط که به تایید متقاضی افتتاح حساب می رسد ، افتتاح می گردد و بانک حسب درخواست صاحب حساب تمام یا قسمتی از موجودی حساب را به وی یا به اشخاص یا حساب دیگر پرداخت یا منتقل می نماید.

ضوابط و شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری :

2-1) افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی :

مدارک و اطلاعات مورد نیاز

2-2) افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی(نظیر شرکت ها، مؤسسات و انجمن ها)، به ثبت رسیده در داخل کشور و نزد مرجع ثبت شرکت ها، در صورت دارا بودن شرایط مشروحه ذیل و ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اقدام نمایند:

شرایط افتتاح حساب :

مدارک مورد نیاز :

ب) حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار :

تعریف: سپرده سرمایه گذاری مدت دار، سپرده ای است که توسط سپرده گذار نزد بانک تودیع و به موجب قرارداد منعقده، به بانک وکالت می دهد، تا بانک این وجوه را در قالب عقود اسلامی بکار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری به نسبت مدت و مبلغ به سرمایه گذار پرداخت می گردد. بانک باز پرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می نماید. سود پرداختی به سپرده ها در مقاطع زمانی تعیین شده بصورت علی الحساب بوده و در پایان دوره مالی و تصویب صورتهای مالی و سود و زیان بانک، ما به التفاوت سود قطعی به سپرده گذاران پرداخت خواهد گردید.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو دسته تقسیم می شوند :

1- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مدت :

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده هایی اطلاق می گردد که سر رسید آنها کمتر از یک سال باشد.
انواع سپرده های کوتاه مدت عبارتند از : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه

2-1) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی :

2-2) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه :

ج) حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در قالب سپرده های یک و دو ساله بر طبق شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:

انواع حساب بانکی را بشناسید

پیش از پاسخ به سوالات متداول کاربران در زمینه انواع وام های بانکی در این مقاله، بهتر است ابتدا به معرفی انواع حساب بانکی بپردازیم.

بسیاری از کاربران به هنگام افتتاح حساب یا دریافت مشاوره در مورد اینکه نوع حساب بایستی قرض الحسنه یا حساب سرمایه گذاری باشد به دلیل عدم آگاهی در مورد انواع حساب بانکی و تفاوت بین آنها دچار مشکل می شوند.

پس بهتر است ابتدا مطالبی در مورد انواع حساب بانکی را به صورت مختصر و مفید ارائه دهیم.

انواع حساب بانکی

در حالت کلی انواع حساب بانکی را می توان به دو نوع حساب بانکی قرض الحسنه و سرمایه گذاری دسته بندی کرد که در یک تعریف ساده حساب های قرض الحسنه حساب هایی هستند که بانک به آنها سودی پرداخت نمی کند و حساب های سرمایه گذاری حساب هایی هستند که به آنها سود تعلق می گیرد.

انواع حساب بانکی- حساب قرض الحسنه

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد حساب قرض الحسنه حسابی است که به آن سود تعلق نمی گیرد. این نوع از انواع حساب بانکی خود به دو نوع حساب قرض الحسنه جاری و حساب قرض الحسنه پس انداز تقسیم می شود.

انواع حساب بانکی- حساب قرض الحسنه جاری

افتتاح حساب قرض الحسنه جاری شرایط خاصی دارد و با افتتاح این حساب به شخص دارنده حساب، دسته چک تعلق می گیرد. از جمله شرایط لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاری این است که شخص دارنده حساب یا بایستی کارمند باشد یا صاحب شرکت یا دارنده جواز کسب باشد و یا دلیل محکمی برای داشتن و استفاده کردن از دسته چک داشته باشد. البته برداشت از این حساب تنها توسط صدور چک انجام نمی شود و می توان از طریق کارت نیز اقدام به برداشت وجه از آن کرد.

انواع حساب بانکی- حساب قرض الحسنه پس انداز

اگر در مورد حساب هایی که به آنها جوایز بانکی تعلق میگیرد چیزی شنیده باشید، باید بدانید که این حسابها همان حسابهای قرض الحسنه پس انداز هستند. این حساب ها در قرعه کشی های بانکی شرکت داده می شوند و غالبا مشتریان بانکی پول کمی برای افتتاح این حساب ها در نظر می گیرند.

انواع حساب بانکی- حساب سرمایه گذاری

همانطور که در بالا گفته شد حساب های سرمایه گذاری در یک تعریف ساده حساب هایی هستند که بانک در ازای آنها به سپرده گذار سود پرداخت می کند. این نوع از انواع حساب بانکی نیز به دو نوع حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و مدت دار تقسیم می شود.

انواع حساب بانکی- حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت

در این نوع از انواع حساب سرمایه گذاری سود سپرده به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار تعلق می گیرد. در حساب سرمایه گذاری از نوع کوتاه مدت اساس محاسبه سود به صورت روزانه، مینیمم مقدار مبلغ موجود در حساب است. به عنوان مثال در نظر داشته باشید که اگر در حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت یک شخص در یک روز و تاریخ مشخص یک میلیون تومان وجود داشته و باشد و در آن روز شخص مورد نظر 2 میلیون تومان به حساب خود واریز و سپس 2 و نیم میلیون تومان برداشت از حساب داشته باشد، اساس محاسبه سود برای حساب او در آن روز 500 هزار تومان یعنی معادل مینیمم مقدار موجودی حساب، خواهد بود.

اما شاید فکر کنید که سود حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت که به صورت روزشمار محاسبه می شود، به صورت روزانه نیز پرداخت می شود! خیر این طور نیست و سود حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت ماهیانه به حساب سرمایه گذار واریز و از طریق کارت بانکی یا با استفاده از دفترچه حساب قابل برداشت است.

انواع حساب بانکی - حساب سرمایه گذاری مدت دار

حساب سرمایه گذاری مدت دار حسابی است که به آن نه کارت تعلق می گیرد و نه دفترچه حساب؛ بلکه در این نوع از انواع حساب بانکی، به فرد سپرده گذار یک گواهی مبنی بر سپرده گذاری به مدت مشخص داده می شود و فرد تا اتمام مدت مشخص شده نمی تواند از حساب خود هیچ برداشتی داشته باشد.

سود این نوع حساب نیز همچون سود حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت ماهیانه به حساب دیگری (حساب کوتاه مدت) که باید توسط سپرده گذار افتتاح شود، واریز می شود. در حساب سرمایه گذاری مدت دار هر چه مدت سپرده گذاری بیشتر باشد نرخ سود آن نیز بیشتر خواهد شد. این نوع از انواع حساب بانکی می تواند 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، یکساله و یا حساب سرمایه گذاری مدت دار ویژه باشد، که در میان آنها، بالاترین سود متعلق به حساب سرمایه گذاری مدت دار ویژه است و منظور از این نام برای این نوع حساب آن است که سود آن در پایان یک دوره مشخص واریز می شود.

حال که در مورد انواع حساب بانکی به اندازه کافی صحبت کردیم به بررسی ادامه سوالات متداول کاربران در مورد انواع وام های بانکی می پردازیم.

اعطای وام با گردش حساب

برای گرفتن وام با توجه به شرایط بانک ها نیاز است یکی از حساب هایی که گفته شد با توجه به طرحی که بانک اعلام کرده است افتتاح شود. اگر بانک وامی را در یک طرح اعلام کند در حالت عادی نیاز است حداقل سه ماه انواع حساب‌ ها قبل افتتاح حساب شود تا با خواب سپرده ثابت و گردش مالی مدت بازپرداخت و سقف وام اعطایی مشخص شود.

گرفتن وام ازدواج

وام ازدواج با توجه به این که یک عمل خیرخواهانه از طرف دولت است با حمایت تمامی مشتریانی که در بانک حساب قرض الحسنه دارند پرداخت می شود. همانگونه که بیان شد حسابی که مشتری سود تعلق نمی گیرد در عمل به جوانانی که تازه پیوند زندگی بسته اند با وامی با کارمزد 4 درصد کمک می کند.

انواع حساب ها در حسابداری کدامند؟

زندگی وابسته به جهان اقتصادی به گونه ای مورد تغییر و تحول قرار گرفته است که شناخت جنبه های مختلف مالی آن یکی از ملزومات زندگی و آسان شدن مدیریت آن ها می باشد بدین منظور در این مقاله قصد داریم انواع حساب ها در حسابداری را معرفی کرده و به تعریف اجمالی آن ها بپردازیم بدیهی است شناخت انواع حساب ها کمک شایانی به مدیریت حساب هایمان می کند.اهمیت وجود علم حسابداری در زندگی به گونه ای است که برای مدیریت مالی یک زندگی کوچک تا یک شرکت بزرگ به آن احتیاج پیدا می کنیم بنابراین استفاده از نرم افزار حسابداری با قابلیت های مختلف و به روز بودن می تواند شما را در این راه کمک کند.

بررسی انواع حساب ها در حسابداری

1- حساب های موقت در حسابداری :

اولین حسابی که می خواهیم در انواع حساب ها در حسابداری معرفی کنیم حساب های موقت است. حساب های موقت شامل حساب های مربوط به یک دوره با مدت مشخص می باشند مثلا حساب های مربوط به یک سال، با استفاده از این نوع حساب ها می توان سود و زیان های موجود در یک شرکت را مشخص کرد.

1-1 درآمد : به میزان مبلغی که به وسیله ی ارائه ی یک سری خدمات به اشخاص دریافت می شود گویند برای مثال به مبلغی که از بابت فروش کالا به مشتری دریافت می گردد گویند که می تواند این مبلغ از بابت ارائه یک خدمت به مشتری هم حاصل گردد.

1-2 هزینه : به مبالغی که یک شرکت برای بدست آوردن خدمات مورد نیاز خود می پردازد به گونه ای که این مبالغ قابل بازگشت نیستند و از بابت پرداخت آن به دارایی شرکت مبلغی اضافه نمی گردد گویند به عنوان مثال پرداخت اجاره بهای ماهیانه توسط شرکت.

1-3 برداشت : به مقدار میزان هزینه مصرف شده در جهت پرداخت هزینه های شخصی مالک، برداشت گویند این نوع برداشت در حساب مالک ثبت گردیده و برای مشخص کردن سرمایه خالص مالک در انتهای سال باید برداشت های شخصی را از آن کسر گردانید تا سرمایه اصلی مشخص شود.

2- حساب های دائم در حسابداری:

برای شناخت انواع حساب ها در حسابداری باید با حساب های دائمی آشنا شوید. به دسته ای از حساب ها گویند که در طول دوره های مورد نظر در حال تکرار هستند.

2-1 دارایی ها : به منابع اقصادی یک شرکت که سبب ساز منافع آینده می باشد دارایی یک شرکت گویند.

2-1-1 دارایی های جاری : به مجوعه دارایی های که در قالب دارایی نقد می باشند و بتوان آن ها را به طور مستقیم و آسان به دارایی نقد تبدیل کرد گویند که شامل موارد زیر می باشد.

نقد و بانک : لازم است در مقاله انواع حساب ها در حسابداری بگوییم به مجموعه حساب هایی گویند که در بانک پس انداز گردیده و یا به صورت جاری موجود می باشد و در قالب اسناد یا مبالغ ریالی قابل ارائه می باشند.

صندوق : به مجموعه مبلغ هایی که در شرکت نگهداری می شوند و به صورت جاری می باشند.

تنخواه گردان : به شخصی که مسئول خرید ملزومات شرکت است گویند در واقع این فرد زیر مجموعه حسابداری قرار می گیرد و برای تامین هزینه ها مبلغی را در اختیار وی قرار می دهند تا بتواند مخارج شرکت را بپردازد.

پیش پرداخت ها : در مواقعی شرکت پرداخت هایی را انجام می دهد که در قبال آن خدمات یا کالایی را دریافت نمی کند.

سپرده ها : به نوعی از دارایی گفته می شود که به دو صورت دارایی ملکی و دارایی رهنی وجود دارد.

موجودی کالا : به کالاهایی که با هدف فروش در انبار نگهداری می گردد موجودی کالا گویند این دسته از موجودی ها نیز در سیستم حسابداری موجود با همین عنوان منظور می گردند.

حساب ها و اسناد دریافتی : حساب هایی که به صورت نقد و نسیه وجود دارند مانند چک های دریافت شده یا سفته های دریافت شده.

2-1-2 دارایی های ثابت : باید در این بخش از مقاله انواع حساب ها در حسابداری بگوییم به مجوعه دارایی های که در قالب دارایی نقد نمی باشند و نمی توان آن ها را به طور مستقیم و آسان به دارایی نقد تبدیل کرد گویند مانند قطعه زمینی که فروش آن مدت زمانی به طول می انجامد.

2-1-3 دارایی های نامشهود : به دارایی های همانند حق امتیاز یا برند تجاری که نمیتوان آن ها را مشاهده کرد اما وجود دارند.

2-2 بدهی ها : در صورت وجود تعهدات به اشخاص یا شرکت ها باید آن ها را در قالب وجه نقد یا تحویل کالا پرداخت نماییم که به این تعهدات بدهی گویند.

2-2-1 بدهی جاری : به بدهی هایی از جمله پرداخت حقوق،اسناد پرداختی بدهی جاری گویند.

2-2-2 بدهی بلند مدت : به وام های پرداختی یا اسناد پرداختی بلند مدت گویند.

2-3 سرمایه : به داشته های نقدی و غیر نقدی شخص مالک که در شرکت آورده است سرمایه گویند.

معادله ای که باعث ارتباط حساب ها به یکدیگر می شود از طریق معادله زیر که معروف به معادله اساسی حسابداری است، محاسبه می گردد:

سرمایه + بدهی = دارایی

پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با معادله حسابداری و اهمیت آن در حسابداری کسب و‌کارها مقاله «معادله اساسی حسابداری چیست؟» را مطالعه کنید.

انواع حساب بانکی

اگر به منظور افتتاح حساب نزد یکی از شعبه‌های بانک مورد نظر خود رفته باشید، اولین سوالی که از شما پرسیده می‌شود این است که می‌خواهید چه حساب بانکی افتتاح کنید؟! گاهی مشتریان به دلیل عدم آگاهی از انواع حساب بانکی و تفاوت‌هایی که بین آن‌ها وجود دارد، ممکن است دچار مشکلاتی شوند. از این رو آگاهی از انواع حساب بانکی و آشنایی با ویژگی‌های آن‌ها، در زمان افتتاح حساب، یک امر مهم و پراهمیت تلقی می‌شود.

اگر از اطرافیان خود در این باره سؤال بپرسید، ممکن است اطلاعاتی در مورد حساب‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری به شما ارائه دهند؛ اما اینکه این حساب‌ها دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارند را باید از یک کارمند بانک یا فعالان حوزه حسابداری بپرسید که البته متصدیان و کارمندان بانکی در ساعات کاری به دلیل مشغله‌های زیادی که دارند، نمی‌توانند به طور کامل به سؤالات شما در این باره پاسخ دهند. از این رو تصمیم گرفته‌ایم در این مطلب شما را با انواع حساب بانکی و ویژگی‌های هر یک آشنا سازیم تا دیگر در زمان افتتاح حساب بانکی دچار سردرگمی نشوید. در صورتی که در این باره سوالی داشته باشید، می‌توانید با وکیل سعیده فرهادی‌نژاد صحبت کرده و پاسخ سؤالات خود را بیابید.

حساب بانکی قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری

اگر انواع حساب‌ ها بخواهیم انواع حساب بانکی را در دو دسته قرار دهیم، بدون شک حساب بانکی قرض‌الحسنه و حساب بانکی سرمایه‌گذاری در این دسته‌بندی قرار خواهند گرفت. همانطور که از نام این حساب‌ها مشخص است، حساب بانکی قرض‌الحسنه، حسابی است که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد؛ در حالی که حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاری، حساب‌هایی هستند که بانک با توجه به پولی که شما در در حساب خود نگه می‌دارید، نسبت به مدت زمان با درصد مشخصی به شما سود پرداخت می‌کند. دقت کنید که حساب‌های قرض‌الحسنه و یا حساب‌های سرمایه‌گذاری، خود ممکن است به دسته‌های مختلفی تقسیم شود که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم:

حساب سپرده جاری یعنی چه؟

حساب سپرده جاری یعنی چه؟

حساب سپرده جاری که بدون شک شما نیز دارای آن هستید و روزانه از آن استفاده می‌کنید، در بین انواع حساب بانکی، به عنوان پرکاربردترین حساب بانکی شناخته می‌شود. حساب سپرده جاری به منظور دسترسی آسان به پول و پرداخت هزینه‌های روزانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارندگان حساب سپرده جاری علاوه بر امکان واریز و برداشت‌های متعدد در طول ۲۴ ساعت روز، می‌توانند کارت بانکی نیز دریافت کنند و یا با استفاده از دسته چک اخذ شده از بانک، خریدهای خود را انجام دهند و قبض‌های مختلف خود را پرداخت کنند.

حساب سپرده قرض‌الحسنه

در تعریف کامل‌تر حساب سپرده قرض‌الحسنه، باید بگوییم هیچ سودی به پولی که شما در این حساب قرار می‌دهید، تعلق نمی‌گیرد. در حساب سپرده قرض‌الحسنه، شما هر زمان که نیاز داشتید می‌توانید تمام پول خود یا تنها بخشی از آن را برداشت کنید. دلیل دیگر نام‌گذاری این حساب، مشارکت دارندگان حساب سپرده قرض‌الحسنه در اجرای برنامه‌های انسان‌دوستانه و تعاونی کشور است. علاوه بر این، اگر دقت کنید بسیاری از بانک‌ها برای دارندگان حساب سپرده قرض‌الحسنه، تخفیف‌های مختلف یا قرعه‌کشی‌ها و جوایز نقدی و غیرنقدی در نظر می‌گیرند و به این روش تلاش می‌کنند مشتریان خود را ترغیب به افتتاح سپرده قرض‌الحسنه نمایند. در صورتی که در مورد انواع حساب‌های بانکی و شرایط افتتاح آن‌ها سوالی دارید، بهتر است با یک وکیل بانکی مشورت کرده و سپس نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایید.

حساب قرض‌الحسنه جاری

در بین انواع حساب بانکی، حساب قرض‌الحسنه، خود به دو دسته تقسیم می‌شود که البته افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری دارای شرایط خاصی است. با افتتاح این حساب، شما دسته چک دریافت می‌کنید. یکی از شرایط خاص این حساب نزد بانک، این است که شما باید کارمند یا صاحب یک شرکت یا دارنده جواز کسب باشید که بتوانید حسابی افتتاح کرده و دسته چک دریافت کنید. البته لازم به ذکر است که برداشت پول از این حساب تنها با استفاده از صدور چک امکان‌پذیر نیست و شما با کارت نیز می‌توانید وجه مورد نظر خود را برداشت نمایید.

حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، یکی از انواع حساب بانکی است که اغلب دارندگان آن به منظور شرکت در قرعه‌کشی‌ها و دریافت جوایز بانکی، نسبت به افتتاح آن اقدام می‌کنند. اغلب مشتریان بانکی حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز را افتتاح کرده و پول کمی در آن پس‌انداز می‌کنند. لازم به ذکر است که اطلاع از سود حساب‌ها و جریمه‌های بانکی برای مشتریان یک امر ضروری است.

حساب بانک سرمایه‌گذاری

همانطور که گفته شد، این حساب‌ها در ازای پولی که شما در آن قرار می‌دهید، به شما سود پرداخت می‌کنند. البته در بین انواع حساب بانکی، حساب سرمایه‌گذاری ممکن است کوتاه مدت یا مدت‌دار باشد.

حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

حساب بانک سرمایه‌گذاری

در حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به صورت روزشمار به شما سود پرداخت می‌شود. مبنای محاسبه سود این حساب سرمایه‌گذاری به صورت روزانه، حداقل میزان مبلغ موجود در حساب بانکی شما است. به عنوان مثال فرض کنید شما امروز در حساب خود یک میلیون تومان پول داشته‌اید، سپس مبلغ ده میلیون تومان به حساب خود واریز کرده و ده میلیون و پانصد هزار تومان از حساب خود برداشت کرده‌اید. با این حساب، شما در آخر روز پانصد هزار تومان در حساب خود پول دارید که این مبلغ، حداقل مقدار موجودی حساب شما در پایان روز است و سود امروز شما بر اساس آن انواع حساب‌ ها حساب خواهد شد.

این نکته را نیز بهتر است بدانید که با وجود محاسبه سود حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به صورت روز شمار، سود به صورت روزانه پرداخت نمی‌شود و به صورت ماهیانه و در یک تاریخ مشخص در هر ماه به حساب شما واریز می‌شود.

حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار

یکی از انواع حساب بانکی که با افتتاح آن، هیچ کارت و دسته چکی به شما تعلق نمی‌گیرد، حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار است. در این نوع حساب بانکی به شما یک گواهی داده می‌شود که برای مدت مشخص مبلغ مشخصی را در حساب خود قرار داده‌اید و شما دیگر تا پایان آن مدت زمان اجازه برداشت وجه نخواهید داشت. در این نوع حساب بانکی، هر چقدر مدت سپرده‌گذاری بیشتر باشد، نرخ سود نیز بیشتر است. شما عزیزان می‌توانید در زمان بروز مشکل و سؤال در مورد انواع حساب بانکی، از متصدی بانکدار نیز سؤال کرده و راهنمایی بخواهید.

نکته پایانی

همانطور که گفته شد، انواع حساب بانکی شامل دو دسته کلی حساب قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری می‌شود که هر یک از انواع حساب بانکی، ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارا هستند. در این مطلب سعی شد انواع حساب‌های بانکی به شما معرفی گردد.

حساب بانکی

مهم‌ترین خدمات بانک‌ها ارائه انواع حساب بانکی و سپرده‌ها برای مشتریان مختلف است. بررسی و مقایسه این حساب‌ها، برای انتخاب درست و متناسب اهمیت فراوانی دارند. «رده» جای شما به بانک‌ها سر زده و سعی کرده کامل‌ترین فهرست حساب‌های بانک‌ها و شاخصه‌های هر یک را ارائه کند.

مقایسه حساب‌های بانکی

با کلیک روی هرکدام از لینک‌های زیر شما به صفحه اختصاصی هر حساب بانکی می‌روید. در این صفحه‌ها شما همه بانک‌ها را در جدول مشاهده می‌کنید، می‌توانید آن‌ها را با هم مقایسه کنید، بر اساس ویژگی‌ها مرتب کنید و حتی جزئیات بیشتر را در صفحه‌های هر حساب بانکی مطالعه کنید. سعی کرده‌ایم اطلاعات را به‌روز نگه داریم.

اما ویژگی مهم، مشارکت مخاطبان «رده» است. اگر درباره هر حساب نظر موافق یا مخالفی دارید یا اطلاعاتی فراتر از محتوای نوشته شده به‌دست آورده‌اید، با دیگران به اشتراک بگذارید.

تعریف انواع حساب های بانکی

برای اغلب ما، عنوان‌های حساب‌های بانکی زیر به قدر کافی آشنا و شناخته‌شده هست که نیاز به تعریف نداشته باشد ولی محض احتیاط با هم مرور کنیم:

حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز: سپرده‌ای است که به آن سود تعلق نمی‌گیرد و بیشتر برای اجر معنوی قرض دادن کاربرد دارد. زمان قدیم برای این نوع حساب‌ها قرعه‌کشی برگزار می‌کردند تا مردم را به افتتاح این نوع حساب علاقه‌مند کنند.

حساب قرض‌الحسنه جاری: سپرده‌ای است بدون سود برای پرداخت و برداشت وجه در آینده. این حساب برای دسته‌چک استفاده می‌شود.

حساب سپرده کوتاه مدت: پر استفاده‌ترین انواع حساب‌ ها حساب بانکی است که کارت‌ها و اینترنت‌بانک‌ها به آن متصل هستند. سود اندکی دارد ولی از هیچی بهتر است!

حساب سپرده بلند مدت: سپرده‌ای است که برای مدت معینی (یک یا ۲ سال) به بانک می‌دهید تا با آن کار کند و سود مشخص و تضمین‌شده‌ای بدهد.

حساب سپرده طرح‌دار: بانک‌ها برای جذب بیشتر سرمایه، گاهی طرح‌های ویژه‌ای ارائه می‌کنند که «رده» بسیاری از آن‌ها اینجا گردآوری کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.