رابطه هوش مالی و حفظ پول


تست میزان هوش مالی به همراه ۷ راهکار افزایش هوش مالی

چرا پول، بدون توجه به زمان، شرایط و موقعیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؟ برای ایجاد تغییرات گسترده در زندگی به چه میزان سواد مالی و اقتصادی نیاز است؟ شما هوش مالی خود را از بین ۰ تا ۱۰۰ چه عددی می ‌دانید؟ تست هوش مالی طراحی‌ شده در این نوشته را بررسی ‌کنید تا از میزان هوش مالی خود آگاه‌ شوید.

برای مدیریت سرمایه به هوش مالی نیاز است. بسیاری از افراد هستند که از هوش مالی پایینی برخوردار هستند. چنین افرادی حتی اگر یک سرمایه هنگفت در اختیارشان قرار بگیرد، نمی‌توانند آن را به خوبی مدیریت‌ کنند، زیرا از هوش لازم برای مدیریت سرمایه برخوردار نیستند. در مقابل افرادی هم هستند که از هوش مالی بالایی برخوردار هستند، چنین افرادی حتی با کمترین سرمایه هم می‌توانند بیشترین بازدهی را از خود نشان بدهند.

تست هوش مالی زیر در ۱۰ سوال طراحی ‌شده و هدف این تست هوش مالی بررسی میزان توانایی فرد در مدیریت سرمایه و میزان هوش مالی فرد است. جواب‌های خود را با جواب‌های صحیح که در انتهای کوییز آورده می‌شود، مقایسه ‌کنید، اگر نمره بالایی در این تست هوش مالی کسب‎ کردید بسیار عالی است اما باز هم نکات زیادی وجود دارد که می‌تواند یاد بگیرید. اگر هم نمره پایینی در این تست هوش مالی دریافت ‌کردید، نباید نا امید شوید زیرا به روش‌های مختلفی می‌توانید میزان هوش مالی خود را افزایش ‌دهید.

هوش مالی ما

به تست هوش مالی زیر پاسخ دهید

۱- سهام A توسط یک شرکت جدید عرضه شده ‌است و سهام B سهام یک شرکت بزرگ محسوب می‌شود. کدامیک از گزینه‌های زیر درباره این دو سهام صحیح است؟

الف: انتظار می‌رود که سهام A ریسکی‌تر از سهام B باشد.

ب: انتظار می‌رود که سهام B نرخ بازگشت بیشتری نسبت به سهام A داشته‌باشد

ج: انتظار می‌رود که سهام B دارای یک نرخ برگشت تضمین‌ شده باشد اما سهام A این تضمین را نداشته‌ باشد.

د: اگر نرخ سود افزایش پیداکند انتظار می‌رود که سهام A ارزشش را بهتر حفظ کند

۲- در زمان سرمایه ‌گذاری سه شرط اصلی که باید در نظر گرفته ‌شود کدام است؟

الف: حجم، بیمه، مالیات

ب: اعتبار، سود ناخالص، نفوذ

ج: ریسک، نرخ برگشت، حالت پذیری

د: دسترسی به حساب‌ها، سود سهام، ضمانت‌ها

۳- زمانی نرخ سود افزایش می ‌یابد که:

الف: ذخیره‌کنندگان سود کمتری دریافت کنند و قرض‌گیرندگان سود کمتری پرداخت‌کنند.

ب: ذخیره‌کنندگان سود کمتری دریافت کنند و قرض گیرندگان سود بیشتری پرداخت‌کنند.

ج: ذخیره‌کنندگان سود بیشتری دریافت‌کنند و قرض‌گیرندگان سود کمتری پرداخت‌کنند.

د: ذخیره‌کنندگان سود بیشتری دریافت‌کنند و قرض‌گیرندگان سود بیشتری پرداخت‌کنند.

۴- سودی که برای مدت زمانی در یک حساب باقی می‌ماند، نیز سود دریافت می‌کند. نام این فرایند چیست؟

الف: عایدی دو برابر

۵- یک فرد وام ‌دهنده زمانی که فردی بخواهد وام بگیرد اما احتمال عدم باز پرداخت پول توسط وام‌ گیرنده بیشتر از حد نرمال باشد، چه کاری انجام می‌دهد؟

الف: نرخ سود کمتری را مطالبه می‌کند

ب: نرخ سود بیشتری را مطالبه می‌کند

ج: از امتیاز اعتبار شخص می‌کاهد

د: امتیاز اعتبار شخص را افزایش می‌دهد

۶- خطر نقد شوندگی (Liquidity) برای کدام نوع از سرمایه ‌گذاری بیشتر است؟

ب: صندوق‌های مالی دوگانه

ج: حساب‌های ذخیره‌سازی

۷- فرض ‌کنید نرخ سود حساب پس انداز شما ۵ درصد در سال باشد و نرخ تورم ۸ درصد باشد. حال پس از یک‌‌سال قدرت خرید شما چه رابطه هوش مالی و حفظ پول تغییری می‌کند؟

الف: بیشتر می‌شود

۸- فرض کنید ۱۰۰ ریال در حساب خود دارید و نرخ سود سالیانه ۱۰ درصد است. اگر ۵ سال این پول در حساب شما باقی بماند پس از ۵ سال در مجموع چه مقدار پول در حساب شما خواهد بود؟

۹- اگر سهام شما در یک سال ۴۰ درصد رشد داشته ‌باشد و در سال بعد ۴۰ درصد کاهش داشته ‌باشد، مقدار سود خالصی که به دست می‌آورید چقدر است؟

۱۰ -کاهش سود ناخالص یک شرکت می‌توانند نشان‌ دهنده کدام مورد باشد؟

الف: فروش شرکت کاهش یافته است

ب: هزینه‌های شرکت افزایش یافته است

ج: سود خالص شرکت کاهش یافته است

د: نسبت سود خالص شرکت به میزان فروش کاهش یافته‌است

پاسخ تست هوش مالی

پاسخ ۱۰ سوال بالا به شرح زیر است:

۱- الف / ۲- ج / ۳- د / ۴- د / ۵- ب

۶- الف / ۷-ج / ۸- د / ۹- ج / ۱۰- د

هوش مالی را چگونه بسنجیم

جواب‌های خود را با جواب‌های صحیح مقایسه ‌کنید و بررسی‌ کنید که نمره تست هوش مالی شما چند است. اگر نمره پایینی کسب‌کردید، ناامید نشوید زیرا می‌توانید هوش مالی خود را تقویت ‌کنید و همچنین اگر نمره بالایی هم کسب‌ کردید توجه ‌کنید که باز هم نکات زیادی برای یادگیری وجود دارد. در ادامه می‌خواهیم چندین نکته برای تقویت هوش مالی بیان‌ کنیم.

تقویت هوش مالی

فارغ از نتیجه تست هوش مالی، برای تقویت هوش مالی خود باید همواره به نکات زیر توجه داشته‌ باشید:

رابطه هوش مالی و حفظ پول

logo

سایت شخصی رضا کارگزار

متخصص و مدرس برنامه ریزی مالی شخصی | مربی ارشد بازی کش فلو | موسس باشگاه کش فلو ( باشگاه بازی گردش مالی )

 • محصولی در سبد نیست

سواد مالی چیست

سواد مالی ( هوش مالی ) چیست؟

سواد مالی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای مالی است که افزایش آن، رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد داشت.

سواد مالی به طور کلی یعنی بتوانید منابع مالی خودتان را به شکلی مدیریت کنید که در طول زندگی خود امنیت مالی را تجربه کنید.

برای فراگیری سواد مالی باید مجموعه ای از آگاهی‌ها و مهارت‌ها را یاد بگیرید. این مجموعه آگاهی‌ها به شما کمک می‌کند تصمیماتی بگیرید که آگاهانه و موثر در پس‌انداز و سرمایه گذاری است. به عبارتی ساده‌تر، یعنی توانایی مدیریت اقتصادی و بهینه درآمد خودتان.

دانش مدیریت گردش نقدینگی را سرمایه گذاری، و مدیریت هزینه را نیز سواد مالی می گویند. با یادگیری این مجموعه مهارت‌ها زندگی شما دگرگون خواهد شد!

بعضی از افراد ذاتا دارای سواد مالی خوبی هستند و بعضی از افراد نیاز دارند این دانش را فرا بگیرند. البته باید خاطر نشان کرد این مهارت‌ها و آگاهی‌ها به تنهایی نمی‌تواند شما را ثروتمند کند. با بکارگیری این دانش در زندگی است که راه ثروتمند شدن را خواهید پیمود.

برای فراگیری سواد مالی باید سخت کوشید و بسیار مطالعه کنید و از خطا کردن نترسید. البته این موضوع را به یاد داشته باشید، زحمتی که برای آموختن و اجرایی کردن این دانش می‌کشید با نظر به اینکه نتیجه‌ای که از اجرایی کردنش بدست خواهید آورد، ارزش دارد.

چرا آموختن و اجرایی کردن سواد مالی، به ثروتمند شدن ما کمک می‌کند؟

بیشتر افراد به شدت روی پول تمرکز می کنند! درصورتیکه باید وقت خود را برای یاد گرفتن سواد مالی و عمل به آن صرف کنند. تلاش برای پول درآموردن تحسین برانگیز است اما اگر سواد مالی نداشته باشید نمی‌تواند درآمد خود را مدیریت کنید.

اگر افراد می‌دانستند حفظ و مدیریت پول، مهم‌تر از مقدار پولی است که بدست می‌آورند، باعث می‌شد تحول بزرگی در زندگی آنها رخ دهد. این تحول می‌تواند به ثروتمند شدن آنها منجر شود.

البته اشتباه نکنید، تنها عامل ثروتمند شدن حفظ پول نیست. موضوع این است که تا وقتی که در حفظ پول دانش و مهارت نداشته باشیم، افزایش ثروت هم میسر نیست. اکثر افرادی که ثروتمند می‌شوند دانش و مهارت سواد مالی را دارند. اما اکثر افرادی که یک شبه پولدار می‌شوند، به سرعت پول خود را از بین می برند! چرا که سواد مالی ندارند!

افرادی که مهارت سواد مالی را ندارند، معمولاٌ از نظر اقتصادی در لبه پرتگاه راه قدم برمی‌دارند! برای اینکه نمی‌دانند چطور هزینه کنند یا نمی‌دانند درآمد خود را از چه راهی افزایش دهند.

۵ معیار هوش مالی از دیدگاه رابرت کیوساکی

معیار اول: بیشتر پول درآوردن

اولین معیاری که برای مقایسه کردن هوش مالی ۲ نفر لازم داریم، میزان درآمدی است که آنها بدست می‌آورند. واضح است درآمد کسی که ماهیانه ۱۰ میلیون تومان است از کسی که درآمد او ۵ میلیون در ماه دارد هوش مالی بالاتری در خود دارد. در این مثال مشخص می‌شود هوش ذهنی و هوش مالی از هم متمایز هستند. چراکه ممکن است همه نمرات یک نفر در دانشگاه بالای ۱۷ باشد اما درآمدش در محیط کار، کمتر از فردی باشد که سواد دانشگاهی ندارد.

معیار دوم: محافظت از پول خود

فردی را در نظر بگیرید با درآمد سالیانه ۱۰۰ میلیون تومان و مالیات پرداختی ۲۵ میلیون تومان
فردی را در نظر بگیرید با درآمد سالیانه ۵۰ میلیون تومان و مالیات پرداختی ۱۰ میلیون تومان

با کمی دقت به موارد بالا خواهید دید که نفر اول سالیانه ۲۵% از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات می‌کند؛ درحالیکه نفر دوم ۲۰% درآمد خود را به مالیات می‌دهد. همانطور که گفته شد معیار دوم برای مقایسه هوش مالی، محافظت از پول خودمان است. خیلی مهم است ثروتی که ما کسب می‌کنیم، چگونه، چطور و در کجا صرف می‌شود.

معیار سوم: بودجه بندی پول خود

برای بودجه بندی پول باید هوش مالی بالایی داشته باشید. می‌توان گفت بودجه بندی هنر پیش بینی هزینه‌ها و درآمدتان و اختصاص آن درآمدها به هزینه هاست که به صورت بهینه باید صورت پذیرد.

معیار چهارم: تقویت پول خود

اگر شخصی باقیمانده بودجه خود را ذخیره کند، یک چالش به وجود می‌آید، آن هم تقویت مبلغ باقیمانده بودجه است. در بیان ساده تر، تقویت پول یعنی اینکه از منابع و پول کمتر، کار بیشتری بکشیم. معیار هوش مالی شماره ۴ در ازای سرمایه گذاری سنجیده می شود.

به این مثال توجه کنید : کسی که از پول ذخیره شده‌اش در سال، ۴۰% سود به دست می‌آورد، معیار شماره ۴ بیشتری دارد نسبت به کسی که از پولش ۳۰% سالیانه سود می‌برد.

معیار پنجم: بهبود بخشیدن اطلاعات مالی خود

یکی از بزرگان می گوید: قبل از آنکه بدوی، بایست راه رفتن را فرا بگیری. این موضوع در مورد هوش مالی هم صدق می کند. قبل از آنکه مردم یاد بگیرند که به چه روشی، سودهایی فوق العاده بالا برای پولشان به دست آورند، باید راه رفتن را فرا بگیرند، یعنی اصول و مقدمات هوش مالی را بیاموزند. چون افراد اطلاعات مالی کمی دارند، نمی‌توانند ثروت خود را تقویت کنند و در نهایت آن را به بانک می‌سپرند.

ما به عنوان افراد بزرگسال، بیشتر خواندن و نوشتن را یاد گرفته‌ایم. ما فقط تلاش کرده‌ایم باسواد شدن را فرا بگیریم. خوشبختانه مدارس این کار را به خوبی انجام می‌دهند. اما نوع دیگری از سواد به نام سواد مالی وجود دارد که کمیاب است. نظام آموزش و پرورش خواندن و نوشتن را به خوبی یاد می‌دهند اما در آماده کردن اشخاص برای کار کردن با پول خیلی بد عمل کرده‌اند. می‌توان گفت هر فردی که از مدارس فارغ التحصیل می‌شود از نظر سواد مالی بی سواد محسوب می شود.

اگر در طلب ثروتمند شدن هستید، باید به سطح قابل قبولی از سواد مالی برسید. چنین امری رابطه هوش مالی و حفظ پول به سختکوشی، مطالعه بسیار و آزمون و خطا نیاز دارد اما با توجه به حاصل آن ارزش دارد.

هوش مالی کودکان را جدی بگیرید

هوش مالی کودکان را جدی بگیرید

کودکان باید بیاموزند که روی هیچ درختی پول سبز نمی‌شود و تنها با درایت و عقل خود می‌توانند آینده پول‌سازی را برای خود رقم بزنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شرایط اقتصادی کنونی اهمیت ارایه آموزش‌های مالی به کودکان را نسبت به گذشته دوچندان کرده است، آموزش‌هایی که می‌تواند در بلند مدت به پذیرش مسئولیت‌های مالی منطقی از سوی کودکان بینجامد و به آنها برای گذر از بحران‌های زندگی کمک قابل توجهی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که افرادی که در طول دوره کودکی خود به‌صورت ریتمیک تمرین‌هایی برای تقویت هوش مالی انجام می‌دهند، در آینده افراد موفق‌تری از لحاظ مالی خواهند بود. در این باره با مهشید مصطفوی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

هوش مالی چیست؟

هوش مالی کارکرد فکری است که کمکی مناسب به افراد برای دستیابی به پول و رسیدن به رابطه هوش مالی و حفظ پول استقلال مالی درخور و قابل توجه است. هوش مالی یادگرفتنی است، به این معنی که هر شخصی با تعلیم قادر است هوش مالی خود را قوی کند و در راه استقلال مالی گام بردارد. هوش مالی جزئی از هوش عمومی افراد است که به منظور پاسخ و تحلیل مسائل مالی آن را به کار می‌گیرد .

هوش مالی برای کودکان چگونه تعریف شده است؟

پرورش و توسعه هوش مالی کودکان در زمان کودکی، یاری فراوانی در زندگی آتی آنان است و می‌تواند تحول عظیمی در زندگی افراد ایجاد کند. اشخاصی که در دوران کودکی معنای اشتغال، حرفه و یا اهمیت حقیقی پول یا جمع آوری و اندوختن آن را فرا نگرفته باشند در سال‌های آینده به راحتی با یک برنامه و توصیه مالی تحریک برانگیز معاملات غلطی را انجام می‌دهند و پول خود را بیهوده خرج می‌کنند یا همهٔ مقرری و مستمری خود را در اوایل ماه‌ها مصرف می‌کنند. غالباً به سایرین قرض‌دار و مدیون هستند. این کودکان با ورود به فضای اجتماعی از شگردها و اصول ابتدایی معاملات و سرمایه‌گذاری مطلع نیستند.

هوش مالی ارتباط عقلانی بین درآمد و هزینه را مشخص می‌کند و هر چه قوی‌تر شود، برای خلق اندیشه‌هایی که منتهی به پول زیادتر، معاملات صحیح‌تر و به جا، تعیین شرایط مالی مطلوب به منظور جمع‌آوری و اندوختن پول یا صرف کردن رابطه هوش مالی و حفظ پول رابطه هوش مالی و حفظ پول آن و یا راهکارهای برای گذشتن از چالش‌های مالی به کودک کمک می‌کند.

بهترین زمان برای آموزش هوش مالی چه سنی است؟

تحقیقات نشان می‌دهد، بهترین زمان برای آنکه چهار بُعد از ۹ بُعد هوش انسان که در آینده مالی تأثیرگذار است را بتوان پرورش داد، سه تا ۱۳ سال است .

چگونه کودک را به یادگیری مبانی مالی علاقه مند کنیم؟

در صورتی که فراگیری و آموزش در کودک موجب به وجود آمدن لذت شود، هم گرایش زیادی به آموختن نشان خواهند داد و هم خودش برای دستاوردهای تازه کوشش می‌کند. زمانی که فضا و محیط فعال و باعث شادی کودک شود، در واقع امر فراگیری و انگیزه به یادگیری را افزایش می‌دهد .

مفهوم سرمایه‌گذاری برای کودک چیست؟

احتمالاً سرمایه‌گذاری برای کودک مفهوم سرمایه‌گذاری برای والدین را نخواهد داشت، چراکه بایستی بر اساس سنین کودکان سرمایه‌گذاری را به آنان یاد داد. برای مثال احتمالاً برای یک کودک شش و هفت ساله سرمایه گذاری به معنای اندوختن دارایی خود برای خریدن چیزی رابطه هوش مالی و حفظ پول است که به آن علاقمند است و مسلماً سرمایه‌گذاری برای هر کودک با سن و سال‌های مختلف معنا و مفهوم متفاوتی خواهد داشت .

مادران و پدران می دانند که کودکان آنها راحت‌تر زبانی غیر از زبان فارسی را یاد می گیرند و در نتیجه آنها با تحقیقات زیاد، بهترین موسسه و معلم زبان رابطه هوش مالی و حفظ پول انگلیسی را برای کودک خود شناسایی می کنند؛ اما هرگز نمی‌دانند که برای آموزش ارزش پول و آموزش کارهایی که باعث می‌شود در آینده، کودکشان موفقیت مالی داشته باشند، چه باید کرد. در واقع نمی‌دانند که برای آموزش پول به کودکان چه کار کنند.

اغلب آموزش‌های سنتی دیگر نمی‌توانند نقشی در زمینه آموزش و تقویت استعداد مالی کودکان داشته باشند؛ زیرا اغلب مفاهیم بدون نیاز به آموزش و تنها از طریق مشاهده قابل درک هستند. به عنوان مثال اینکه ما به کودکان بیاموزیم که کالا و هر چیز که والدین تهیه می‌کنند، در قبال پرداخت پول است، نمی تواند نقش چندانی در تربیت و تقویت هوش مالی کودک داشته باشد؛ زیرا اگر یک بار به کودک این موضوع گفته شود و او نیز یک بار این اقدام را در فروشگاه مشاهده کند، این امر در ذهن کودک می‌ماند اما رشدی از لحاظ ابعاد هوش مالی در کودک اتفاق نخواهد افتاد. اینکه در زمان خرید در فروشگاه اسکناس را به کودک پنج ساله دهیم تا او این پول را به فروشنده پرداخت کند نیز تنها یک حالت هیجان برای کودک به همراه دارد و نه بیشتر و همچنین وجود قلکی که پول را برای آموزش پس‌انداز داخل آن بریزد و بعد از مدتی آن را فراموش کند و یا وقتی تقریبا پر شد آن را بشکند رابطه هوش مالی و حفظ پول نیز کمکی به مدیریت مالی کودک نمی‌تواند داشته باشد .

نقش والدین در اموزش مسایل مالی و مفاهیم پس انداز و. چگونه باید باشد؟

رفتار و واکنش پدر و مادر بایستی دقیق و صحیح باشد. چه بسا که توبیخ‌ها و ترغیب‌ها هم الزامی است که در حیطهٔ تعیین شده‌ای انجام گیرد و توقعات نادرست و بی‌پایه وجود نداشته باشد. خطا و نقص‌های کودک منطقی است، اما بایستی آگاه باشند که اشتباه به معنای ناکامی نیست و کودکان بدون مهارت و ماجراجویی تا اشتباه نکنند قادر نخواهند بود بیاموزند و در آینده موفق شوند. امکان دارد کودکان خطاهایی را مرتکب شوند که از دید والدین مورد پذیرش نباشد و تلاش در برطرف کردن آن داشته باشند، این غلط است و موجب می‌شود با مداخله پدر و مادر کودکان آزادی و خودمختاری در امور را از دست می‌دهند و از رشد و تقویت طبیعی می‌کاهد و برای محقق کردن توانایی‌های خود کوشش نمی‌کنند .

پدران و مادران نقش بسزایی در آینده و موفقیت مالی کودکان دارند اما نه فقط با گذاشتن یک حساب پر از پول برای او و یا خریدن خودرو و خانه لوکس. آنچه مسلم است نقش والدین در آموزش و پروش هوش مالی کودک است و این نقش در سنین بسیار پایین یعنی چهار تا هفت سالگی باید انجام شود .

آیا تمرین‌های هوش مالی اثرات دیگری هم دارد؟

بله انجام تمرین‌هایی که موجب تقویت هوش مالی کودک می‌شود، موجب ارتقا و تقویت سایر استعدادهای کودکان نیز خواهد شد. به عنوان مثال بخشی از تمرین‌هایی که موجب تقویت استعداد مالی کودکان می‌شود، انجام تمرین‌هایی است که برای رشد هوش منطقی-ریاضی است. در نتیجه کودکانی که این بخش از هوش آنها تقویت شود، توانایی بهتری در حل مسائل ساده و پیچیده در آینده خواهند داشت .

آیا بازی‌ها به تقویت این هوش کمک می‌کنند؟

بله. در روند بازی توانایی‌هایی مانند استعداد، کنجکاوی، چابکی، مهارت، فکر و … در کودک تقویت می‌شود. علاوه بر این بازی، تقویت فکری کودک را سبب می‌شود. همچنین کودک در زمان بازی یاد می‌گیرد به چه نحوی در برابر ناکامی‌ها و مغلوب شدن‌ها مقاومت کند و خودباوری و عزت نفس او حمایت و افزایش یابد .

در بازی کودک فرا می‌گیرد که قواعد بازی را مراعات کند و حرمت و حق دیگران را حفظ کند. حس خلاقیت، ابداع، کشف، مشارکت در جمع، کنجکاوی در او تقویت می‌شود. کودکان در هنگام بازی به تقویت فکر و ذهن خود و تقویت جسمانی خود مشغول می‌شوند. از طرفی در بعضی مواقع مسائل فکری و عملکردی کودکان را در فرم و پیکرهٔ بازی حل کرد. در حال حاضر از راه بازی درمانی به برطرف کردن خیلی از مسائل کودکان مبادرت می‌شود .

مشخصات یک اسباب بازی مناسب که باعث تقویت هوش مالی کودک شود؟

اسباب بازی‌ها تاثیر بسزایی در زندگی و رشد ذهنی و روانی کودکان دارند. در صورتی که اسباب‌بازی‌های کودکان با توجه و بر اساس مبانی روان شناسی و مقصودهای پرورشی گزینش شود در زندگی و رشد روحی جسمی و ذهنی کودکان فراوان اثرگذار خواهد بود .

کودکان در زمان بازی، به خصوص با اسباب بازی‌هایی که از دیدگاه‌های ذهنی و پرورشی بهتر قادر خواهند بود به اعمال فکری، جنبشی و روحی و روانی بپردازند. از دیدگاه روان شناسی باید آگاه بود که گرایش کودکان به بازی و تمایل آن‌ها به اسباب بازی یکی از نشانه‌های تندرستی عقل و دقت و آگاهی آن‌ها می‌باشد .

وسایل تفکیکی برای پرورش قوای تشخیصی و تمیزی، با استفاده از این وسایل کودکان شکل‌های هندسی و ریاضی را تشخیص می‌دهند، با موضوعات ابعاد، گنجایش، اشکال آگاه می‌گردند و صداها و آواها و رنگ‌ها را بررسی می‌کنند .

کودکان با بهره هوشی خیلی زیاد تلاش می‌کنند ابزار و اسباب بازی‌های را گزینش کنند که قادر باشد به آن‌ها در خلاقیت و نوآوری کمک کند و از توانایی‌های فکری خود استفاده کنند. بازی کودکان با توجه به وقت، فضا و محیط، دوره‌ها و سال‌ها، رسوم و آداب خاص آن‌ها، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و … متفاوت است که فاکتورهای ذکر شده به فرهنگ جامعه مورد نظر بر می‌گردد .

شما در این زمینه چندین اثر را ترجمه کرده‌اید. در خصوص موضوعات این کتب توضیحاتی را ارایه می‌دهید؟

کتاب‌ها در مورد فریب‌های ذهنی نسبت به وقایع اتفاقات زندگی است، در واقع آنچه انسان به‌صورت یک قانون درست می‌پذیرد و اشتباه هست. در کتاب آنچه ثابت می‌کند شما باهوش نیستید و شما احمق نیستید به طور شفاف در مورد تمامی ابعاد هوش از جمله هوش مالی صحبت شده است .

سخن پایانی؟

تقویت و پرورش هوش مالی بایستی از سنین کودکی آغاز شود. با هر پیشامد جزئی والدین این امکان و مجال را دارند که مباحث مالی را به کودک تعلیم دهند. در زمان خرید اجناس کودکان پول اجناس را بپردازند، از کودکان درخواست کنید که در مورد هزینه و نرخ اجناس از فروشنده پرسش کنند، کنترل و اداره ماهانه و روزانه تغذیه و خوردنی‌های مدرسه را به خود او محول کنید و مسئولیت کمبود و نقایص آن را برعهده خودشان قرار دهید .

این چنین امور جزئی ذهن و فکر کودک را برای افزایش هوش مالی مهیا می‌سازد و آنان را در این زمینه ارتقا و رشد می‌دهد. یک فکر و ذهن تعلیم دیده و سنجیده قادر است بیشتر از هر سرمایه دیگری پول ساز باشد، در نتیجه کودک را با مباحث مالی آگاه سازید تا برایشان پول ساز شود .

چهارمین سمینار چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟ 96

محورهای همایش
+هوش مالی بیشتر؛ درآمد بیشتر
+هوش مالی چیست؟
+پنج هوش مالی
#1 بیشتر پول درآوردن
#2 حفظ پول
#3 بودجه‌بندی پول
#4 تقویت پول
#5 بهبود اطلاعات مالی
+یکپارچگی مالی
+برای تغییر وضع مالی و افزایش درآمد باید چه کار کنیم؟
+مهارت‌های تخصصی افزایش هوش مالی
اتاق فکر
توسعه‌گری
تأمین مالی
مشارکت
توسعه ارتباطات
جریان‌سازی
و .
+ ارتقاء مستمر هوش مالی با تئوری حرکت در جریان

تهران/ خیابان مطهری/بعد از میزای شیرازی/ پلاک 370

رویداد های مرتبط

 هوش مالی یک بیلیونر تهران خرداد 98

تاریخ برگزاری: 23 خرداد 98 13 June 2019 مکان: تهران

هوش مالی یک بیلیونر تهران شهریور 97

تاریخ برگزاری: 01 شهریور 97 23 August 2018 مکان: تهران

هوش مالی تهران تیر 97

تاریخ برگزاری: 21 تیر 97 12 July 2018 مکان: تهران

همایش هوش مالی (از بی پولی تا ثروت) تهران فروردین 97

تاریخ برگزاری: 23 فروردين 97 12 April 2018 مکان: تهران

سمینار رایگان هوش مالی تهران 96

تاریخ برگزاری: 20 دی 96 10 January 2018 مکان: تهران

موارد بیشتر

 • نمایشگاه های تهران
 • mag.sazokar.com/category/decoration
 • تور آنتالیا
 • نذر سلامتی
 • دکوراسیون و بازسازی ساختمان
 • میدان نقش جهان اصفهان
 • هتل آسمان اصفهان
 • آموزش رایگان html و css
 • خرید فالوور کلاب هاوس
 • رزرو هتل اصفهان
 • صندلی همایش
 • نمایشگاه های دبی
 • نمایشگاه های ترکیه
 • نمایشگاه های آلمان
 • آموزش آشپزی ایتالیایی
 • نیازمندیهای صنعت
 • جاذبه های گردشگری ایران
 • شماره مجازی
 • نذر
 • نذر ایتام
 • هتل ارزان در اصفهان
 • رزرو هتل در اصفهان
 • مبلمان اداری
 • لیفتراک دست دوم
 • نمایشگاه های اصفهان
 • قطعات لیفتراک

مطالب، اخبار و گزارش ها

ربات برمودا (ربات تمام اتوماتیک و…

زمان شارژ مجدد کپسول آتش نشانی – شرکت…

معرفی هتل ایران مشهد در خیابان خسروی…

بهترین برند های لامپ ایرانی

معرفی استندهای پلکسی نمایشگاهی

معرفی خدمات دکتر روانپزشک مشهد + اسامی…

بهترین و جدیدترین تورهای آنتالیا

چه مناطقی در استانبول برای خرید ملک و…

رویدادهای جدید

 • نمایشگاه بین المللی هوایی ایران کیش 1401
 • نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی،نهاده.
 • نمایشگاه طلا و جواهرات بوشهر 1401
 • نمایشگاه کودک و نوجوان بوشهر 1401
 • نمایشگاه و جشنواره فرهنگی و آیین های.
 • نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان.
 • نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق.
 • نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری،.

لیست، زمان و مکان برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها، کنفرانس ها، سمینار ها، اجلاس ها،گردهمایی ها، کنگره ها،نشست ها، بزرگداشت ها، جشنواره ها، جشن ها،کنسرت ها،
مراسم ها، مناسبت ها، مسابقات، دوره های آموزشی، تورهای نمایشگاهی، فروش ویژه بهاره، در ایران، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، یزد، کیش و . در سال 1400 ،1401 ، 1402 و.
اخبار زمان و مکان تورهای نمایشگاهی و نمایشگاه های چین، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، دبی، آمریکا، اسپانیا، مالزی، سنگاپور، تایلند، روسیه، هلند، پکن و . 2021 ، 2022 ، 2023

سعی شده است تمامی رویدادها از منابع معتبر و رسمی ذکر شود، با این حال قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها،
از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر را پیگیری نمایید.
طراحی و اجرا آرادپرداز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.

4 بازی فکری مناسب هوش مالی

بهترین بازی فکری برای هوش مالی

بازی‌های فکری برای تقویت هوش مالی به شکل ناخودآگاه مفاهیم را در ذهن کودک ثبت می‌کنند در نتیجه کودک در طول زندگی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد. ما در این مقاله از ال آی به معرفی بهترین بازی فکری برای هوش مالی پرداخته‌ایم، پس با ما همراه باشید. برای بسیاری از کودکان انشاء (علم بهتر است یا ثروت) نخستین فرصتی است که موجب می‌شود آن‌ها به‌ طور جدی به ارزش واقعی پول فکر کنند یا درباره آن به‌ تحقیق بپردازند. به‌ جز کودکانی که در سن کم به کار کردن مجبور می‌شوند سایر کودکان از چگونگی پول درآوردن و ارزش واقعی آن درک درستی ندارند.

هیچ‌ یک از مادران و پدران چه ثروتمند و چه فقیر تمایلی ندارند دنیا قشنگ و دوست‌ داشتنی فرزندانشان را با درگیری مسائل مالی خراب کنند. اما در دوران کودکی تقویت و فعال کردن هوش مالی فرزندان برای زندگی آینده آن‌ها کمک بسیار زیادی می‌کند تا جایی ‌که آینده شغلی و مالی آن‌ها با درک درست از این مسئله کاملاً دگرگون خواهد شد. یقیناً مجاب کردن کودکان به یادگیری مسائلی چون درآمد، هزینه، پس‌انداز برای روزهای مبادا، بازنشستگی و … مانند کلاس درس سخت و ناممکن می‌باشد. امروزه بستر آموزش این مفاهیم از طریق بازی فکری فراهم‌ شده است.

بازی فکری

بهترین بازی فکری برای هوش مالی

معمولاً کودکان از صبر و حوصله کمی برخوردار هستند اما از آن جایی‌ که بازی کردن را دوست دارند در این ‌مورد ثبات بیشتری دارند. پس بدیهی است آموزش مسائل متفاوت مالی از طریق بازی فکری موجب تقویت آن شود. بازی‌های فکری در جمع خانوادگی و دوستانه از بهترین انتخاب‌ها هستند که علاوه‌ بر سرگرم کردن افراد، اهداف آموزشی نیز دارند. تنوع، سرگرمی، انتقال مفاهیم لابه‌لای بازی و … از ویژگی‌های برجسته این نوع بازی‌های فکری هستند. از جمله بهترین بازی‌های فکری برای هوش مالی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

بازی فکری مونوپولی

بازی فکری مونوپولی

اولین بازی از لیست بهترین بازی فکری برای هوش مالی مونوپولی است. در ایران بازی فکری مونوپولی با نام‌های ایرپولی و روپولی نیز شناخته می‌شود. این بازی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون از محبوبیت فوق‌العاده برخوردار است به صورتی که تمام کسانی که در دنیای بردگیم‌ها دستی بر آتش دارند با آن آشنا هستند. مونوپولی به شکل یک بازی فکری رومیزی است که تاس ریختن در آن توسط بازیکنان بازی را به پیش می‌برد. کارهایی چون تجارت کردن، خرید و فروش املاک با استفاده از هوش اقتصادی بازیکنان صورت می‌گیرد. اگر در تجارت خود موفق عمل نکنید با ورشکستگی از دور بازی خارج می‌شوید. کسی که تا انتها بازی خود را حفظ می‌کند برنده است. تعداد بازیکنان این بازی ۲ تا ۸ نفر هستند.

ایرپولی بهترین گزینه برای تقویت هوش مالی است. این بازی با هدف آموزش مدیریت پول و افزایش هوش مالی بر اساس بازی بین‌المللی و پرفروش مونوپولی طراحی‌ شده‌ است. تاس بیندازید و با مقدار پولی که دارید خیابان‌های قدیمی تهران را بخرید. در صورتی‌ که مهره‌ای به خیابان شما آمد از آن‌ها می‌توانید کرایه بگیرید. جذابیت بازی با وجود کارت‌های شانس، امکان ساخت‌ و ساز خانه و هتل در املاک و چالش‌های متفاوت در شکل کارت شانس دو چندان شده است. در این بازی لحظاتی مانند خرید و فروش، ثروتمند شدن و ورشکستگی را تجربه خواهید کرد. در واقع این بازی تجربه یک عمر زندگی را در چند ساعت خلاصه می‌کند. با تهیه این بازی برای فرزندانتان باعث افزایش و تقویت هوش مالی او خواهید شد.

عمو پولدار

بازی فکری عمو پولدار

دومین معرفی از لیست بهترین بازی فکری برای هوش مالی این بازی است. عمو پولدار یکی دیگر از بازی‌های فکری جالب و جذاب است که مانند دیگر بازی‌های فکری کودکانتان را به تفکر و محاسبه وا خواهد داشت. این تفکر و خلاقیت به ‌منظور پیدا کردن راه‌های مختلف تاثیر مثبتی بر روی ذهن، اندیشه و از همه مهم‌تر هوش مالی می‌گذارد. اگر به‌ دنبال یک جایگزین مؤثر برای بازی بیش ‌از حد فرزندتان با کامپیوتر و پلی‌استیشن می‌گردید پس بازی فکری عمو پولدار بهترین گزینه است. این بازی در دسته بازی‌های گروهی قرار می‌گیرد که شما می‌توانید با جمع ۴ نفره و رابطه هوش مالی و حفظ پول ۲ نفره به آن بپردازید و ساعت‌ها لحظات هیجان‌انگیز و دل‌چسب برای خود رقم بزنید. اجرای این بازی توسط کودکان علاوه‌ بر افزایش اطلاعات، تجربه لذت بازی‌های گروهی را نمایش می‌دهد.

در حقیقت یکی از هزاران کپی‌سازی محبوب مونوپولی بازی فکری عمو پولدار است. ارائه این بازی به بازار همراه با تغییرات ظاهری و رابطه هوش مالی و حفظ پول فارسی‌سازی صورت‌ گرفته. در سال ۱۹۰۳ الیزابت مگی با هدف اعتراض به قوانین مالی کشور خود به طراحی بازی با نام اصلی ملاکین پرداخت. محبوبیت بازی در میان افراد موجب شد تا به ‌سرعت در کشورهای مختلف نیز همه‌گیر شود. بازی به این شکل است که بازیکنان طبق نوبت تاس می‌ریزند و سپس با حرکت مهره‌ها و قرارگیری آن‌ها بر روی اشکال خانه مانند به خرید آن اقدام می‌کنند. در صورتی ‌که مهره سایر بازیکنان بر روی آن خانه قرار بگیرد متحمل پرداخت جریمه خواهند شد. خانه‌های دیگری چون بانک، بورس اوراق‌دار و حضور کارت‌های شانس ضربان قلب بازیکنان را در طول بازی افزایش خواهد داد.

به ‌صورت کلی بازی فکری عمو پولدار بر روی محور مدیریت مالی و قدرت تصمیم‌گیری حرکت می‌کند. کودکان بالای ۸ سال به ‌راحتی در این بازی با مفاهیم ساده تصمیم‌گیری و نحوه استفاده از منابع مالی و پول آشنا می‌شوند. مثبت‌ترین نکته بازی همین خصیصه است.

بازی فکری جالیز

بازی فکری جالیز

بازی جالیز قطعا در بهترین لیست بازی فکری برای هوش مالی می گنجد. در چند دهه اخیر بازی‌های فکری برای هوش مالی در بین گیمرها جایگاه ویژه‌ای به دست آورده‌اند و در میان نوجوانان و بزرگسالان از محبوبیت بالایی برخوردارند. بازی فکری جالیز در قالب بازی استراتژیک رومیزی و کارتی به بازار عرضه شده است. عناصری چون توکن، کارت ویژه بازی، ژتون، مهره و سایر المان‌ها در این بازی به چشم می‌خورند. این بازی فکری به شکل مهارت محور است و نقش شانس حضور کم‌رنگی در آن ایفا کند؛ یعنی دلیل اصلی برد و باخت در این بازی شانس نیست. مکانیسم‌هایی چون خرید و فروش، حذف بازیکن، جمع‌آوری مجموعه کارت‌ها، مذاکره، مبادله، مزایده و … در بازی فکری جالیز اجرا می‌شوند. بازیکنان این بازی علاوه‌ بر سرگرمی به پرورش مهارت ریاضی، هوش مالی، مدیریت منابع، تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری می‌پردازند.

اگر همیشه در رؤیا خود را کشاورز تصور می‌کردید که به کشت‌ و کار انواع محصولات مشغول است بازی فکری جالیز شما را به آرزویتان می‌رساند. برای اجرای بازی به ۳ تا ۷ بازیکن با سن ۹ سال به بالا نیاز دارید. بازی با خرید توکن‌های کود و تراکتور رنگ جذابیت به خود می‌گیرد؛ زیرا سرعت کاشت و برداشت محصولات با وجود آن‌ها افزایش می‌یابد. در این بازی باید تصمیم بگیرید کدام محصول را بکارید و کدام محصول را مبادله کنید. برنده کسی است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد. با تهیه بازی فکری جالیز لحظات شاد و پرنشاطی را برای فرزندانتان رقم بزنید.

کهربا

بازی فکری کهربا

طراحی این بازی بر اساس بازی محبوب و مهیج اسپلندور انجام‌ شده است. بازی فکری کهربا یک بازی رومیزی رقابتی و جذاب است که به ‌خوبی تفکر استراتژیک شما را به چالش می‌کشد. برای آن که برنده بازی شوید کافی است فکر اقتصادی داشته باشید و مانند یک سرمایه‌گذار عمل کنید. در این بازی بازیکنان با نقش تاجران جواهر به عصر رنسانس برمی‌گردند و با هم به ‌عنوان صاحبان معدن به رقابت می‌پردازند. نوجوانان و بزرگسالان از طرفداران پروپاقرص بازی کهربا هستند. یادگیری بازی فکری کهربا کار ساده‌ای است اما حضور چالش‌ها و دوراهی‌های بسیار نمی‌گذارد که شما از آن خسته شوید. کهربا ترکیبی از کارت و سکه دارد که شما به‌ عنوان بازیکن یا جواهر برمی‌دارید یا کارت می‌خرید. با خرید کارت‌های بیشتر شرایط خرید کارت‌های بعدی آسان خواهد شد.

این بازی دورهمی را با تعداد ۲ تا ۴ نفر می‌توانید اجرا کنید. برای خرید بازی فکری کهربا بهتر است تعلل را کنار بگذارید؛ زیرا در کنار ساعت‌ها سرگرمی به تقویت هوش مالی، تصمیم‌گیری، ریسک‌پذیری، استراتژی و برنامه‌ریزی فرزندان دلبندتان کمک خواهید کرد. این بازی با محتویات کوچک خود فضای چندانی را اشغال نمی‌کند پس به‌ راحتی در فضای بیرون از خانه هم می‌توانید یک جو رقابتی فوق‌العاده جذاب را ایجاد کنید.

خرید بازی فکری برای هوش مالی از فروشگاه ال آی

مطالعه راهنما بهترین بازی فکری برای هوش مالی از آن جهت حائز اهمیت است که اغلب موضوع تقویت هوش مالی در تربیت فرزندان توسط والدین نادیده گرفته می‌شود. حال ‌آن که به‌ نظر اکثر روانشناسان آموزش مفاهیم زندگی مانند مدیریت مالی و کسب درآمد در قالب بازی به کودکان و نوجوانان اثربخشی دو چندان دارد. امروزه بازی‌های فکری توقعات بسیاری از والدین را برآورده می‌کنند؛ زیرا در کنار سرگرم کردن آن‌ها مفاهیم گوناگون را به آن‌ها آموزش می‌دهند. اگر شما نیز به‌ عنوان والدین فرزندانتان به‌ دنبال چیزی فراتر از سرگرمی می‌گردید که به واسطه آن بتوانید مهارت‌های گوناگون آن‌ها را تقویت کنید بازی‌های فکری هوش مالی انتخاب خوبی برای شما عزیزان هستند. تنوع این نوع بازی‌ها به شما امکان می‌دهد با توجه به سلیقه خود و نوع چالش‌هایی که درصدد تجربه آن هستید بهترین را انتخاب کنید.

اگر برای خرید بهترین بازی‌های فکری برای هوش مالی تصمیم گرفته‌اید همین حالا به فروشگاه اینترنتی ال آی مراجعه کنید؛ زیرا ما برای شما امکان خریداری انواع بازی‌های فکری رومیزی، بازی‌های کارتی، بازی‌های فکری کودکان و بازی‌های استراتژیک را با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب فراهم کرده‌ایم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.