عدم شناخت کافی از سهم‌ها


دام‌های مالی رفتاری و رویکرد رفتار گله‌ای سهامداران

ظاهر محمدی/ کارشناس بازار سهام بر‌خلاف پارادایم رایج در نظریه نوین مالی که بیان می‌کند تصمیم‌گیرندگان دارای رفتار کاملا عقلایی بوده و در پی حداکثرسازی منفعت خود هستند، مطالعات صورت پذیرفته در حوزه مالی رفتاری نشان می‌دهند تصمیم‌گیری انسانی یک فرآیند کاملا عقلایی و با توجه به تمامی اطلاعات نیست، بلکه تصمیم‌گیرنده میان‌برهای ذهنی را در این فرآیند به کار می‌گیرد که ممکن است به تصمیماتی غیر بهینه نیز منجر شود. بررسی این عوامل که روند عقلایی را بر هم می‌زند از اهداف علم مالیه رفتاری است.

به دیگر سخن، مالیه رفتاری را می‌توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم روان‌شناسی و تصمیم‌گیری دانست. به طور کلی، سرمایه‌گذاران حقیقی در زمان تصمیم‌گیری به دو عامل مهم ریسک و بازده توجه دارند. بر خلاف سرمایه‌گذاران عمده که ابزارها و امکانات گسترده‌ای را برای ایجاد تناسب بین این دو متغیر در اختیار دارند. سرمایه‌گذاران انفرادی غالبا فاقد این ابزارها هستند. به علاوه بالا بودن میزان نوسانات اقتصادی و سیاسی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و‌. به افزایش ریسک تصمیم‌گیری در بورس اوراق بهادار منجر می‌شود. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بازار سرمایه با ریسک ثانویه ناشی از فردگرایی و پیش‌بینی ناپذیر بودن رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه شود. بنابراین ما باید به دنبال پاسخگویی به این سوال باشیم که آیا عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی بر رفتار سرمایه‌گذاران موثر است؟ ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خاص سرمایه‌گذاران و همچنین عدم آگاهی و شناخت آنها نسبت به دام‌های «مالی-رفتاری» و بازار سرمایه و سازوکارهای آن موجب شده است که بازار سرمایه کشور که به منزله قلب پیکره اقتصاد کشور محسوب می‌شود از پویایی کافی برخوردار نباشد و سرمایه‌گذاران به علت عدم شناخت این عوامل در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری خود دچار اشتباه شده و همین امر، زمینه خروج آنها را از بازار سرمایه فراهم می‌آورد و خروج سرمایه از این بازار می‌تواند عواقب خطرناک اقتصادی و فرهنگی برای کشور در پی داشته باشد. از طرفی عدم شناخت کافی از سهم‌ها اختلافات فرهنگی و اجتماعی موجود بین سرمایه‌گذاران که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد موجب بروز رفتار‌های خاصی در این بازار شده که آگاهی از این رفتارها چه در جایگاه سرمایه‌گذار و چه در جایگاه نهاد نظارتی و اجرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از طرفی پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اثرات فرهنگی و اجتماعی و روانی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار در دنیا انجام شده که خلاصه‌ای از آن به شرح ذیل عنوان می‌شود:

اپتین تاثیر اطلاعات اجتماعی بر رفتار سرمایه‌گذار حقیقی را بررسی کرد. یافته‌های تحقیق او بیانگر آن است که گزارش‌های مالی سالانه شرکت‌ها تاثیر چندانی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران ندارند. اطلاعات اجتماعی بر رفتار سرمایه‌گذار حقیقی نسبت به گزارش‌های مالی سالانه شرکت‌ها تاثیر عدم شناخت کافی از سهم‌ها بیشتری دارد. کیم و نوفسینگر در پژوهشی با عنوان «مالی رفتاری در آسیا» به شناسایی رفتار سرمایه‌گذاران پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد آسیا به دلیل سطوح مختلف سرمایه‌داری، مکان جالبی برای مطالعه مالی رفتاری است. سرمایه‌گذاران فردی در آسیا اغلب یک قمارباز‌(بورس باز) انحصاری دیده می‌شوند. آسیایی‌ها بیشتر از فرهنگ‌های غربی از اریب‌های شناختی رنج می‌برند و تمایل دارند رفتارهای‌شان مبتنی بر یک پارادایم جمع‌گرایی اجتماعی باشند.

همچنین در زمینه عوامل روانی تاثیر‌گذار بر تصمیم سهامداران‌(که خود ریشه در مسائل فرهنگی فرد و جامعه و سازمان دارد) تحقیقات مختلفی انجام شده است. برخی این موضوع را تحت عناوینی مثل اثر توصیه دوستان و اثر ویژگی‌های شخصی برشمرده‌اند.

کیمئو و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان عوامل رفتاری موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار «نایروبی» به بیان چهار دسته عوامل اثرگذار پرداخته‌اند. عامل اکتشافی اولین عامل مورد اشاره ایشان است که از سه جنبه اعتماد، تورش‌های موجود در بازار و اطمینان بیش از حد بررسی شده است. دومین عامل عوامل مورد انتظار سرمایه‌گذاران حقیقی است که عبارت‌اند از: زیان گریزی، جلوگیری از پشیمانی و محاسبات ذهنی سرمایه‌گذار. عامل سوم حرکت‌های توده‌وار در فضای بورس اوراق بهادار است که ناشی از اطلاعات بازار و حجم معاملات است. این مطالعه در وهله آخر به عامل عقلانیت به منزله عاملی کلیدی توجه کرده و آن را متاثر از تغییرات قیمتی و ترجیحات مشتریان معرفی کرده است. این چهار عامل در نهایت ساختار رفتاری تصمیم‌گیری سهامداران حقیقی برای سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند که در عملیات خرید و فروش سهم، انتخاب سهم، مدت زمان نگهداری و میزان و حجم سهم تبلور می‌یابد.

فلاح شمس و همکاران (۱۳۹۱) پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند و تاثیر عوامل روان‌شناختی و عوامل رفتاری‌(روانی) را بر تصمیم‌گیری‌های عقلایی و غیر‌عقلایی سرمایه‌گذاران در بورس بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که عوامل رفتاری و روان‌شناختی بر خطاهای ادراکی سرمایه‌گذاران تاثیر‌گذار است. قلی‌پور‌(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تبیین ارتباط بین انواع شخصیت با خطاهای ادراکی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. در انجام این پژوهش خطاهای ادراکی مطرح شده رابطه معنی‌داری با شخصیت سرمایه‌گذاران دارد. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین برون‌گرایی و گشودگی با خطای پس‌بینی و بیش‌اطمینانی، بین روان رنجوری با خطای تصادفی، تشدید تعهد و دسترسی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین سازگاری و وظیفه‌شناسی با خطای تصادفی و بین گشودگی با خطای دسترسی رابطه معکوس وجود دارد. تحقیق دیگری اذعان می‌دارد در شرایطی که اعتماد سرمایه‌گذاران به اطلاعات اعلامی متزلزل باشد، نوعی رفتار جمعی شکل می‌گیرد که به دلیل علایق مشترک سرمایه‌گذاران خرد یا تقلید از یکدیگر حاصل می‌شود.

پیشنهاد‌ به متولیان اجرایی:

۱- توسعه فرهنگ سهامداری به کمک رسانه‌های جمعی

۲- برخورد با ایجاد‌کنندگان جو روانی کاذب و اخلالگران: در عرصه اقتصادی در دنیای امروز که دامنه انتشار هر خبری از طریق شبکه‌های مجازی در چند دقیقه کل کشورها را در بر می‌گیرد به محض ایجاد جو روانی موج ساز در کشور‌(چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه‌های مرتبط دیگر) سریع، پیشنهاد می‌شود از طریق کارشناسان متخصص، اقدام به شفاف‌سازی و بیان علنی و فراگیر حقایق شود. در همین زمینه پیشنهاد می‌شود کمیته حقوقی و قضایی خاص برای پیگیری ایجاد‌کنندگان جو روانی کاذب و اخلالگران در عرصه اقتصادی تشکیل و نتیجه اقدامات آنها به اطلاع عموم رسانده شود.

۳- راه‌اندازی کانون‌های مشاوره، طراحی مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی سالم و بدون ملاحظه خاص، کمک به تولید و خلق دانش تخصصی و.

۴- سخت‌تر کردن شرایط صدور کد سهامداری و هدایت سهامداران غیر‌متخصص به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها .

وکالت و طلاق برای ایرانیان خارج از کشور با دادنیک

همان‌طور که می‌دانید سخت گیری‌های خاصی برای ازدواج در ایران وجود ندارد و سنت‌های قدیمی همچنان پابرجا هستند.

وکالت و طلاق برای ایرانیان خارج از کشور با دادنیک

بنابراین زوجین با شناخت کمی برای ازدواج اقدام می‌کنند. عدم شناخت کافی زوجین نسبت به یکدیگر و هم‌چنین دخالت عدم شناخت کافی از سهم‌ها خانواده‌ها در زندگی خانم و آقا یکی از دلایل افزایش آمار طلاق در ایران است.

مواردی که توضیح دادیم به مرور زمان باعث مشکل شده و زوجین تصمیم به طلاق توافقی می‌گیرند. توصیه ما به شما این است که قبل از جدی شدن تصمیم خود حتما به مشاور خانواده مراجعه کنید چرا که بعضی از مشکلات زوجین به کمک درمانگر خانواده برطرف می‌شود.

اما گاها حتی مراجعه به مشاور خانواده هم نمی‌تواند کمکی برای ادامه زندگی زوجین باشد. بنابراین عدم شناخت کافی از سهم‌ها برای طلاق اقدام می‌کنند. در این متن خلاصه‌ای درباره طلاق برای شما توضیح می‌دهیم که می‌توانید با توجه به شرایط زندگی خود تصمیم گیری کنید.

طلاق توافقی

یکی از انواع طلاق که در جامعه امروز آمار بیشتری نسبت به سایر انواع طلاق دارد، طلاق توافقی می‌باشد. طلاق توافقی به این معناست که زوجین هر دو رضایت برای جدایی دارند و سر موضوعات مربوط به طلاق به توافق رسیده‌اند. قبل از اقدام برای طلاق توافقی بهتر است بدانید که اگر امکان حضور در جلسات دادگاه به دلیل مشغله کاری را ندارید، می‌توانید به وکیل طلاق توافقی وکالت دهید.

هچنین اگر نیاز به دریافت مشاوره در خصوص طلاق توافقی دارید، می‌توانید با کارشناسان حقوقی موسسه دادنیک از طریق واتس‌اپ یا تماس در ارتباط باشید. در ادامه برای شما توضیح می‌دهیم که اگر قصد طلاق به کمک وکیل طلاق توافقی یا بدون کمک وکیل را دارید باید سر چه موضوعاتی به توافق برسید.

وکیل طلاق توافقی با دادنیک

نکته دیگری که بهتر است به آن توجه داشته باشید این است که اگر در داخل یا خارج ایران زندگی می‌کنید باید همین توافقات را در نظر داشته باشید و به وکیل در ایران اعلام کنید. از مهم‌ترین موضوعاتی که در این نوع طلاق باید زوجین به توافق برسند، مهریه، نفقه، اجرت المثل و استرداد جهیزیه می‌باشد. باورهای اشتباهی در بین عوام مردم در طلاق توافقی وجود دارد. برای مثال فکر می‌کنند که در طلاق توافقی، مهریه باید بخشیده شود. در حالی که همان‌طور که از اسم آن پیداست اگر آقا قصد پرداخت مهریه خانم خود را داشته باشد و هر دو سر این موضوع رضایت داشته باشند دادگاه به این تصمیم احترام گذاشته و قابل اجرا است.

برای مثال زوجین می‌توانند توافق کنند که مهریه خانم به عدم شناخت کافی از سهم‌ها صورت یک‌جا یا در قالب اقساط به خانم پرداخت شود. یا قسمتی از مهریه بخشیده و قسمت دیگر به خانم پرداخت شود. نفقه نیز به همین روال است و هر تصمیمی که زوجین توافق داشته باشند قابل اجرا است.

در خصوص حضانت فرزند باید توضیح دهیم که سن قانونی حضانت فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی با مادر است. حضانت فرزند دختر از 7 تا 9 و فرزند پسر از 7 تا 15 سالگی با پدر است. بعد از این سن از مدار حضانت خارج شده و تصمیم با خودشان است که با پدر یا مادر زندگی کنند. اما موضوع حضانت فرزند هم مانند توافقات مالی برعهده زوجین است. برای مثال اگر زوجین توافقی غیر از سن قانونی برای حضانت فرزند خود داشته باشند (که با مصلحت فرزند مغایرت نداشته باشد) قابل اجرا است.

موسسه حقوقی دادنیک

استرداد جهیزیه نیز مانند موضوعات دیگر به صورت کامل بر عهده تصمیم زوجین است. خانم و آقا می‌توانند توافق کنند که خانم همه جهیزیه را از منزل مشترک خارج کند یا همه وسایل خانه را آقا از منزل مشترک خارج کنند. یا قسمتی از وسایل برای خانم و قسمت دیگر برای آقا باشد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در طلاق توافقی مطرح است انجام این طلاق به کمک وکیل طلاق توافقی یا زوجین است. طبق قانون قدیم زوجینی که قصد طلاق به صورت توافقی را داشتند به دفتر ثبت طلاق مراجعه کرده و رضایت خود را نسبت به جاری شدن صیغه طلاق اقدام می‌کنند. اما با توجه به قوانین امروز زوجین باید ابتدا به جلسات مشاوره بهزیستی مراجعه کرده تا گواهی عدم امکان سازش را دریافت کنند. بعد از دریافت گواهی می‌توانند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده تا ثبت دادخواست انجام دهند.

سپس در زمان مشخص شده به جلسات دادگاه مراجعه می‌کنند. این پروسه ممکن است بین 6 تا 9 ماه زمان ببرد که حضور هر دو نفر در همه جلسات اجباری است. اما گاها ممکن است زوجین امکان حضور در این جلسات را نداشته باشند که در این صورت می‌توانند به وکیل طلاق توافقی وکالت دهند. حضور وکیل طلاق توافقی همچنین باعث تسریع روند انجام پرونده می‌شود.

وکیل در ایران

مراحلی که برای شما توضیح دادیم برای ایرانیان داخل و خارج از کشور یکسان است. به این معنا که زوجینی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند باید در ایران حضور پیدا کنند تا بتوانند برای طلاق توافقی اقدام کنند. اما اگر قصد حضور در ایران به دلیل مشغله‌های فراوان را ندارند، می‌توانند به وکیل در ایران وکالت دهند تا بدون نیاز به حضور دادنامه طلاق صادر شود. دو راه برای ثبت وکالت به وکیل در ایران وجود دارد. ثبت نام در سامانه ثنا (متعلق به قوه قضاییه) و یا ثبت نام در سامانه میخک (متعلق به وزارت امور خارجه) شرایط را برای وکالت دادن به وکیل در ایران فراهم می‌کند.

همان طور که در ابتدای متن توضیح دادیم در صورتی که نیاز وکیل طلاق توافقی دارید می‌توانید از عدم شناخت کافی از سهم‌ها طریق واتس‌اپ با کارشناسان موسسه حقوقی دادنیک در ارتباط باشید. بعد از دریافت مشاوره رایگان توسط کارشناسان وکیل مربوطه را به شما معرفی می‌کنند تا در جهت تسریع پرونده به شما کمک کنند

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بورس چیست و چگونه می توانیم در این بازار سرمایه گذاری کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که بورس چیست باید بگوییم اندیشه‌ی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عده‌ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت‌های تجاری خود ضرر کردند. بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به وسیله‌ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند.

نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عده ای را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی عدم شناخت کافی از سهم‌ها را با آن‌ها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی می کرد تا فعالیت های تجاری خود را با این روش ادامه دهد. به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب‌تر بود.

رفته‌رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت‌های سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت سهامی در کشور روسیه بود که در سال ۱۳۵۳ میادی تصمیم گرفت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر بود. برای انجام این کار عده‌ای از تجار سرمایه‌ی لازم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه‌ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با موفقیت صورت گرفت.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بعدها با گسترش مبادلات در اروپا به سرمایه‌های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد. برای این کار نیاز به مراکزی بود تا بتوان بین سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران رابطه برقرار کرد. چنین مراکزی تأسیس شدند و بورس نام گرفتند. اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند عدم شناخت کافی از سهم‌ها تشکیل شد و امروز اکثر کشورهای جهان دارای بازار بورس هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد.

بورس کلمه‌ای فرانسوی است و معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. تاریخچه پیدایش واژه بورس هم به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، بازرگانان و کسبه‌ شهری به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (TerBeurze) در مقابل خانه‌ بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندِر بورس» جمع می‌شدند و به خرید و فروش کالاهای خود بر اساس حراج می‌پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکان‌هایی که مردم در آنجا به حراج کالا مبادرت می‌کردند و به‌تدریج شکل توسعه‌یافته‌تر و مسقف به خود گرفت، بورس می‌گفتند.

فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است.

تاریخه بورس در ایران

مطالعات اولیه درباره تأسیس بورس در ایران، به سال ۱۳۱۵ هجری‌ شمسی برمی‌گردد. در این سال، فردی بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» پس از انجام مطالعات گسترده درباره‌ تأسیس بورس در ایران، اساسنامه‌ داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم، عملاً موضوع بررسی و تأسیس بورس در ایران بیش از ۲۵سال به تأخیر افتاد.

در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت‌‌نامه‌ اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر همان سال یعنی سال ۴۱، هیئتی از بورس بروکسل به سرپرستی دبیر کل این بورس برای مشارکت در راه‌اندازی بورس ایران، به کشورمان دعوت شدند و بالاخره پس از چهار سال، در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد. حدود یک سال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار، در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه‌‌‌‌‌‌‍ صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می‌رفت، به‌طور رسمـی فعالیت خود را آغاز کـرد.

بازار بورس چیست؟

برای شناخت و عدم شناخت کافی از سهم‌ها فهمیدن این موضوع که واقعاً بازار بورس چیست و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که:

✓بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد.

✓ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است.

سهام دلاری و غیر دلاری چیست و کدامیک بهتر است؟

سهام دلاری و غیر دلاری چیست؟ - کدامیک بهتر است؟

سهام دلاری و غیر دلاری دو نوع اصلی سهام هستند که شرکت‌ها را بر اساس نحوه درآمدشان به این دو دسته تقسیم می‌کنند. شناخت درست سهام دلاری و غیر دلاری می‌تواند باعث شود تا با شناسایی بازار هدف، امکان سودآوری و افزایش سرمایه برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. البته شرکت‌ها ممکن است هزینه‌های مختلف متشکل از هر دو نوع دلاری یا ریالی داشته باشند اما این دسته‌بندی بر اساس نوع درآمد آن‌ها صورت می‌پذیرد. شرکت‌هایی که از هر دو روش دلاری و غیر دلاری عدم شناخت کافی از سهم‌ها درآمد دارند نیز بر اساس اینکه عمده درآمدشان به چه صورت است در یکی از این دو دسته قرار می‌گیرند. ‌

سهام دلاری

سهام دلاری به سهام شرکت‌هایی گفته می‌شود که در زمینه صادرات در حال فعالیت هستند. رویکرد شرکت‌های صادرات محور در حقیقت به این صورت است که به ریال هزینه می‌کنند در حالی که درآمد آن‌ها به صورت دلاری است. این شرکت‌ها سود بیشتری می‌برند چرا که تولید محصولات آن‌ها در داخل کشور است و هزینه آب، برق، دستمزد و سایر مخارج خود را به ریال پرداخت می‌کنند و درآمد خود را از طریق صادرات به کشورهای مختلف و به دلار به دست می‌آورند. بنابراین نوسانات بازار ارز و تغییرات قیمت دلار می‌تواند بر قیمت سهام این شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. علاوه بر این موضوع شرکت‌های فعال در عرصه صادرات در حقیقت تامین کننده قسمت عمده‌ای از درآمد ارزی کشور هستند و به همین دلیل ارزش بالایی دارند. ‌

تاثیر عوامل محیطی بر سهام هایی که به دلار متکی هستند

در مواقعی که اتفاقات سیاسی و اقتصادی دچار تنش می‌شود، قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. به دنبال گرانی دلار، شرایط تورمی بر جامعه حاکم می‌شود و اقلام مختلف دچار تغییر قیمت می‌شوند. در این مواقع شرکت‌هایی که درآمد آن‌ها به دلار است سود بیشتری کسب می‌کنند و به دلیل افزایش درآمد، قیمت سهام آن‌ها با رشد مواجه خواهد شد. ‌

تاثیر عوامل محیطی بر سهام هایی که به دلار متکی هستند

دسته‌بندی سهام های دلاری

فقط شرکت‌های صادرات محور در دسته سهام دلاری قرار نمی‌گیرند بلکه تمام شرکت‌هایی که به نوعی با شرکت‌های خارجی در تعامل هستند و مواد اولیه یا محصولات خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند جزو سهام‌های دلاری به شمار می‌روند. ‌

سرمایه‌گذاری در اینگونه سهام ها

شرایط بد سیاسی و اقتصادی مانند تحریم و یا تنش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی می‌تواند باعث نوسانات بازار ارز به خصوص قیمت دلار شود. با توجه به روند کلی افزایشی قیمت دلار در ایران، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که جزو سهام دلاری دسته بندی می‌شوند کار منطقی‌تری به نظر می‌رسد. البته توقف روند افزایش نرخ ارز و کاهش التهابات ایجاد شده در این زمینه می‌تواند باعث شود تا سهام این شرکت‌ها افت کند و سود مناسبی را برای سرمایه‌گذاران دربر نداشته باشد. ‌

سرمایه‌گذاری در دلاری ها

سهام غیر دلاری

سهام غیر دلاری که سهام ریالی نیز نامیده می‌شود، به سهام شرکت‌هایی گفته می‌شود که در حال فعالیت در داخل کشور به عنوان بازار هدف هستند. این شرکت‌ها عموما به ریال درآمد دارند و ممکن است بخشی از هزینه‌ها را به دلار پرداخت کنند. در حقیقت مخارج این شرکت‌ها به صورت تلفیقی از ریال و دلار است که در نتیجه تغییرات بازار ارز بر عملکرد آن‌ها تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. ‌

تاثیر بازار ارز بر روی سهامی که به دلار متکی نیستند

افزایش قیمت دلار می‌تواند ضربه سنگینی بر سیستم مالی آن‌ها وارد کند و باعث افت ارزش سهام آن‌ها شود. در عین حال با ثبات بازار ارز می‌توان سود خوبی را در این شرکت‌ها مشاهده کرد و به سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها با هدف افزایش سرمایه اقدام کرد. ‌

شرکت‌های با سهام غیر دلاری

شرکت‌های تولیدی که محصولات خود را در بازار داخل کشور به فروش می‌رسانند از جمله شرکت‌های با سهام غیر دلاری هستند. این به معنی تاثیر نداشتن قیمت دلار بر روی محصولات و یا سهام این شرکت‌ها نیست قیمت دلار بر روی این شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد ولی آن‌ها درآمدی به دلار کسب نمی‌کنند و محصولات خود را با ریال معامله می‌کنند. ‌

تاثیر بازار ارز بر روی اینگونه سهام

کاهش نرخ ارز خبر خوبی برای شرکت‌هایی است که مواد اولیه محصولات خود را به صورت وارداتی به دست می‌آورند. در واقع کاهش نرخ ارز می‌تواند اقبال عمومی را به سمت محصولات شرکت‌های با سهام ریالی بکشاند. همین امر باعث ایجاد سود و درنتیجه افزایش ارزش سهام عدم شناخت کافی از سهم‌ها این شرکت‌ها خواهد شد. همچنین عوامل دیگری مانند لغو تحریم‌ها و یا تسهیل نقل و انتقالات ارزی می‌تواند ارزش سهام این شرکت‌ها را بالا ببرد. ‌

تاثیر بازار ارز بر روی غیر دلاری‌ها

مزایا و معایب این سهام ها

به نوعی می‌توان این دو نوع را هم مکمل و هم مقابل یکدیگر دانست. در تعریف این دو مقابل یکدیگر قرار می‌‎گیرند و دارای رویکردهای متفاوت هستند. نکته اینجاست که هر دو تحت تاثیر دلار هستند و دلار نقش مهمی در تعیین ارزش آن‌ها ایفا می‌کند. دلار به صورت مستقیم بر ارائه محصول شرکت‌های با سهام دلاری دارد چرا که محصول نهایی به دلار عرضه می‌شود و برای شرکت ایجاد درآمد می‌کند. دلار به صورت مستقیم به دست این شرکت‌ها می‌رسد و آن‌ها با دریافتی خود هزینه‌های ریالی را مدیریت می‌کنند. ‌

در نقطه مقابل اما شرکت‌های با سهام غیر دلاری قرار دارند که به نوعی دلار به طور غیر مستقیم بر روی محصول آن‌ها تاثیر می‌گذارد. تهیه مواد اولیه و وارد کردن قطعات مورد نیاز توسط دلار صورت می‌پذیرد که جزو هزینه‌های دلاری شرکت‌ها با سهام غیر دلاری هستند. این شرکت‌ها با ریال محصولات خود را عرضه می‌کنند و به ریال نیز هزینه می‌کنند اما تاثیر دلار بر آن‌ها غیر مستقیم است و در محصول نهایی یا درآمد دیده نمی‌شود.

مزایا و معایب این سهام ها

سهام دلاری و ریالی؛ کدام سهم برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

برای داشتن پرتفویی با ریسک پایین‌تر بهتر است تا سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع انتخاب کنیم. در این صورت هنگامی که سهام دلاری و غیر دلاری دچار تغییر می‌شوند، بخشی از سرمایه ما در سود و بخشی در زیان قرار می‌گیرد که باعث می‌شود تا بالانس خوبی در سبد ما برقرار شود. هنگامی که قیمت دلار در حال افزایش است می‌توان به بخش دلاری سهام خود وزن بیشتری داد و هنگامی که قیمت دلار در سراشیبی و یا حالت سکون قرار دارد می‌توان وزن بیشتر را برای سهام غیر دلاری در نظر گرفت. ‌

بررسی اینگونه سهام به همراه دیگر عوامل تاثیرگذار

میزان تاثیر قیمت ارز بر سهام شرکت‌ها فقط یکی از المان‌های مهم در سرمایه‌گذاری است و باید به مسائل دیگر نیز در بازار بورس توجه داشت. لازم است تا با تحلیل بازار بورس و بررسی عوامل موثر مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری در زمان و مکان مناسب کرد. عدم شناخت و بررسی کافی می‌تواند سرمایه سرمایه‌گذاران را از بین ببرد و ضررهای جبران ناپذیری را به آن‌ها وارد کند. ‌

بزرگترین مشکل صنعت بیمه عدم شناخت کافی از این صنعت است

بزرگترین-مشکل-صنعت-بیمه-عدم-شناخت-کافی-از-این-صنعت-است

به گزارش الفباخبر ،احسان طلوعی گفت: بزرگترین مشکلی که صنعت بیمه درهراستانی نه تنها استان مرکزی با آن مواجه است عدم شناخت کافی از این صنعت است.

بیشتر بخوانید:

وی ادامه داد: یکی از دلایل این امر، این است که حتی یک واحد درسی در زمینه بیمه در هیچ مقطع تحصیلی وجود ندارد وبسیاری از مدیران ارشد سازمان ها،کوچکترین آگاهی ازمحصولات بیمه ای ندارند .

رییس شعبه شرکت بیمه کارآفرین درشهرستان دلیجان، تصریح کرد: با توجه به اینکه دلیجان شهری صنعتی است و یکی از قطب های تولید عایق های رطوبتی در ایران است ،بیمه نامه های آتش سوزی تاحدودی دراین شهرستان شناخته شده زیرا مجموعه های صنعتی این محصول را خریداری کرده وخرید این محصول در این شهرستان رواج دارد.

وی،با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در فروش بیمه نامه تاثیر منفی داشته است،گفت: به دلیل همه گیر بودن این بیماری در استان مرکزی، قوانین تعطیلی اصناف در این استان اجرایی شد وازآنجایی که شبکه فروش بیمه در بخش بازاریابی و پیشرفته نیستند تغییر مسیر از فروش نفر به نفر به سمت بازاریابی تلفنی یا از طریق فضای مجازی برای نمایندگان سخت است و این موضوع تاثیر مستقیم بر فروش بیمه نامه در دلیجان داشته است و ضغف صنعت بیمه در بازاریابی منجر به کاهش فروش شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.